Olet täällä

Ulkoverhous

Puu on ollut vuosikymmenien ajan suosituin ulkoverhousmateriaali Suomessa. Suosion syitä ovat mm. ulkonäkö, ekologisuus, helppo rakennettavuus ja uusittavuus. Puuverhousta suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee ottaa huomioon muutama perusvaatimus, että verhous kohtuullisin kustannuksin kestäisi suunnitellun käyttöiän. Tältä sivulta saat tietoa laatu-ulkoverhouksesta ja sen tekemisestä.

Puu on oikein käytettynä pitkäikäinen ja toimiva ulkoverhousmateriaali. Julkisivuverhoukseen suositellaan käytettäväksi kuusta, männyn sydänpuuta, lehtikuusta, lämpökäsiteltyä kuusta tai mäntyä. Verhouslautojen suositellut paksuudet vaihtelevat välillä 23 - 28 mm. Paksumpi verhouslauta kestää paremmin kosteuden vaihteluja.

Erittäin hyvä vaihtoehto on käyttää teollisesti pohjamaalattua ulkoverhouslautaa, jolloin verhouslautojen pinta on suojassa sateelta ja UV-säteilyltä alusta asti. Puujulkisivun teolliset pintakäsittelyt takaavat hallitut ja optimaaliset maalausolosuhteet kosteuden, lämpötilan ja puhtauden kannalta. Oikeaoppinen ja -aikainen huoltomaalaus on ehdoton edellytys puu-ulkoverhouksen pitkäaikaiskestävyydelle.

Hyvin suunniteltu, tehty, pintakäsitelty ja huollettu puujulkisivu kestää kymmeniä vuosia, Suomessa on lukuisia esimerkkejä jopa yli 100 vuotta vanhoista, edelleen hyväkuntoisista puujulkisivuista.

Toimivan ja pitkäikäisen ulkoverhouksen kestävyyden kannalta tärkeää on:

 • käytä riittävän paksua verhouslautaa, suositeltava paksuus 23- 28 mm

 • käytä teollisesti pohjamaalattua verhouslautaa

 • käytä laadukasta sydäntavarasta tehtyä ulkoverhouslautaa

 • vältä jatkoksia

 • käytä päätypontattuja ja sormijatkettuja verhouslautoja

 • tee verhouksen alareunaan tippanokakka

 • jätä ulkoverhouksen taakse noin 22…25 mm alhaalta ylös avoin tuuletusrako

 • sokkelikorkeuden tulisi olla sellainen, jotta ulkoverhouksen alareuna tulee vähintään 300 mm maanpintaa ylemmäksi

 • toimivat ikkunoiden vesipellit ja listoitukset / vuorilaudat

 • toimivat sadevesikourut ja syöksytorvet

 • räystäiden leveys vähintään 300 mm, mieluummin 600 mm

 • ulkoverhouksen säännöllinen huoltomaalaus

Pysty- ja vaakaverhous

Pystyverhouksessa käytetään muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontilla varustettuja verhouslautoja. Näitä ovat lähinnä UTS- ja UYS-lautaprofiilit. Myös UTV-profiili sopii pystyverhoukseen. Vaakaverhouslaudat ovat muotoon höylättyjä puoli- tai täyspontillisia vaakasuuntaiseen ulkoverhoukseen tarkoitettuja lautoja. Näitä ovat lähinnä UTV-, UYV-, UTK- ja UYL-lautaprofiilit. Viimemainittu UYL-verhouslauta on tarkoitettu ns. limilaudoitukseen.

Teollisesti maalatut ulkoverhouslaudat

Käyttämällä valmiiksi teollisesti pohjamaalatut ulkoverhouslautoja vähennät kustannuksia työmaalla. Pohjamaalaus suojaa osaltaan jo työn aikana verhousta sateelta ja auringonvalolta sekä nopeuttaa maalaustöitä, koska verhouksen asennuksen jälkeen voidaan siirtyä suoraan pintamaalaukseen. Teollinen pohjamaalaus suoritetaan hallituissa olosuhteissa 60 tunnin sisällä höyläyksestä ja hienosahauksesta. Maalauksessa on otettu huomioon niin materiaalin kosteus kuin maalaus- ja kuivauslämpötilat. Ulkoverhouslautoja saa myös tilauksesta täysin valmiiksi maalattuna.

Teollisen pohjamaalauksen edut:

 • kustannustehokkuus

 • pohjamaalaus on tehty kuivissa ja hallituissa olosuhteissa

 • rakentaminen paikan päällä nopeutuu

 • pohja- ja pintamaalauksen laatu paranee ja huoltomaalausväli pitenee

 • vältät välivarastointivirheet

Ulkoverhouslautojen profiilit,mitat ja laatuvaatimukset 

Lisätietoa Puu-ulkoverhousesitteestä