Olet täällä

Hankintailmoitus koskien Helsingin Kaarelan päiväkotia ja koulua

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala järjestää urakoitsijoiden kokoamille suunnittelu‐ ja urakointitahojen muodostamille kokonaisuuksille SR‐kilpailun kohteesta Kaarelan raitti – päiväkoti ja alkuopetuksen luokat 1. ‐2.

Osallistumishakemukset tulee jättää 11.02.2019 klo 13.00 mennessä.

Hankinnan tarkoituksena on löytää kohteelle hinta‐laatusuhteeltaan paras suunnitelmaehdotus, jonka valittu tarjoaja suunnittelee ja rakentaa. Ratkaisun tulee olla arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan, teknisiltä ratkaisuiltaan korkeatasoinen puurakenteinen kohde.

Arvioitu koko: 3300 brm2. Rakennukseen sijoittuu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tiloja 1-6 vuotiaille lapsille. Päiväkodissa on 210 tilapaikkaa ja henkilökuntaa noin 50. Lisäksi tiloissa järjestetään perusopetusta (luokat 1 ja 2). Koulun oppilasmäärä on 120. Päiväkodille ja koululle rakennetaan aidattu ulkoilupiha, joka muodostaa sisätilojen kanssa yhtenäisen kokonaisuuden oppimisympäristönä.

Hankintamuoto on kilpailullinen neuvottelumenettely, joka on tarkoitettu urakoitsijoiden kokoamalle suunnittelu- ja urakointitahojen kokonaisuudelle. Hankinta jakautuu osallistumisvaiheeseen (VAIHE 1) ja tarjouspyyntövaiheeseen (VAIHE 2). 

Hankintailmoitus Hilmassa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-000604

Alustava kilpailuohjelma löytyy tästä.