Olet täällä

Itävallan Gratzissa puun osuus kerrostalotuotannossa kasvaa

Syynä kasvuun on Puupäivään saapuvan arkkitehti Karlheinz Boigerin mukaan asuntojen kohtuuhintaisuus ja puurakentamisen trendikkyys.

Itävallan Grazin Reininghausgründen kaupunginosaan, entiselle kasarmialueelle on rakenteilla 400 asunnon puukerrostaloalue. Kun alueelle aiemmin valmistuneista puukerrostaloista ja puurakenteisesta vanhainkodista oli saatu myönteisiä kokemuksia, kaupunki halusi jatkaa puurakentamista. Osa asunnoista on varattu vuokra-asunnoiksi, ja loput menevät myyntiin markkinoilla. Kaupungin suositus on, että viidennes vuokra-asunnoista tulee rakentaa puusta.

- Puurakentamisen tarve tulee kaupunkilaisilta, jotka haluavat asua trendikkäiksi muodostuneissa puutaloissa. Ympäristötietoisuudessa on meneillään uusi aalto ja yhteiskunta haluaa ajatella ekologisemmin. Kaupunki tunnistaa tämän trendin ja on valmis kaavoittamaan puurakentamiselle, sanoo arkkitehti Karlheinz Boiger kohteen arkkitehtikilpailun voittaneesta Hohensinn Architektur toimistosta.

Mielenkiinto puurakentamista kohtaan näkyy myös siinä, että kohteen arkkitehtikilpailuun osallistui useita puurakentamisen erikoistuneita toimistoja. Boigerin mukaan puurakentamisen kasvava trendi on ollut nähtävissä jo 3-4 vuotta, minä aikana toimisto kasvatti osaamista siihen.

- Suurin hyöty puun käytössä on ekologisuus ja vähähiilisyys, mitkä merkitsevät ilmastotietoisille ihmisille paljon. Puurakentaminen on nopeampaa, tarkempaa ja tehokkaampaa kuin perinteinen betonirakentaminen. Tästä syntyy puurakentamisen kustannustehokkuus ja parempi kilpailukyky.

Käytännössä rakennus nousee yhden kerroksen yhdessä viikossa. - Kuusikerroksisen rakennuksen pystyttämiseen tarvitsemme viisi-kuusi viikkoa. Se on todella nopeaa. Aloitimme yhden rakennuksen kolme viikkoa sitten ja kahden kolmen viikon kuluttua se on valmis, kertoo Boiger.

- Puulla on kestävä elinkaari, kun sitä voidaan käyttää uudelleen. Sen elinkaaren lopussa syntyy biomassaa, eikä jää vaikeasti uudelleen käytettävää materiaalia. Pystymme antamaan puulle toisen ja jopa kolmannen elämän sen poistuttua varsinaisesta käytöstä.

Puurakentamisella kohtuuhintaisia asuntoja

Kohteen myyntiin tulevien asuntojen loppuhinta on noin 3200-3500 €/m2. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat suunnittelu- ja perustustöineen noin 2000 €/m2. Hinnat ovat kilpailukykyisiä ja myös loppukäyttäjälle edullisia, koska jollain muulla Grazin kaupungin alueella hinnat ovat 5000 €/m2.

- Kohtuuhintaisuus on ollut kaupungin päättäjien tavoitteena. Suuri kiinnostus asuntoja kohtaan johtuu sekä hinnoista että materiaalista. Tietääkseni kaikki asunnot on jo myyty ja tämä on hyvin epätavallista Grazissa.

Kerrostaloissa käytetään esivalmistettuja massiivipuuelementtejä. - Lattia- ja kattoelementit saadaan esivalmistettua hyvin tarkasti tehtaassa. Sääolosuhteet eivät enää vaikuta rakentamiseen, kun moduulit kuljetetaan asennuspaikalle ja työtä jatketaan sisätiloissa moduulien asennuksen jälkeen. 

- Rakentamisessa ei käytetä sadesuojausta. Jos asennuksen aikana sataa, se ei ole ongelma, koska asentaminen on nopeaa ja puu kuivuu seuraavien päivien aikana. Puun kosteuden kanssa tulee ongelmia, jos se seisoo pitkän aikaa vedessä.

Itävallassa voidaan rakentaa kuusikerroksisia puukerrostaloja ilman sprinklausjärjestelmää. Jokaisessa asunnossa on savutunnistimet, jotka hälyttävät tunnistaessaan savua. - Tämän lisäksi paloturvallisuuden takia massiivipuiset seinät ovat paksumpia, tulipalon sattuessa seinä palaa vain ulkopinnasta eikä vaikuta rakenteisiin. Hälytys menee suoraan palolaitokselle, josta saadaan palomiehet paikalle muutamassa minuutissa. 

Puurakentaminen tarvitsee kehitystyötä

Itävallassa puurakentamisella on pitkä perinne, mitä Boiger on omassa työssään pyrkinyt jatkamaan. - Olen kasvanut puurakentamisen parissa ja koen että se on tavallista rakentamista minulle. Muualla arkkitehdit eivät ole tottuneita työskentelemään puun parissa. Sen käyttö ei ole vaikeaa, mutta jostain syystä jossain vaiheessa hukattiin puun käyttö.

- Puurakentamisen osaaminen ja sen erityisvaateet kehittyvät jokaisessa projektissa. Meidän toimistomme haluaa jakaa avoimesti kaikissa projekteissa syntyvää tietoa ja osaamista halukkaille, jos se edistää puurakentamista.  

- Itävallassa on 12-20 rakennusalan yritystä, jotka ovat erikoistuneet moderniin puurakentamiseen viimeisen kymmenen vuoden aikana. Yritykset ovat rakentaneet puurakentamisen komponenttien tuotantolinjoja ja erikoistuneet puurakentamisen uusiin innovaatioihin.

Puurakentamisessa tarvitaan Boigerin mukaan hyviä urakoitsijoita, joita ilman on turha suunnitella mitään. - Teemme yhteistyötä, koska heidän kanssaan työskentely on hyvin helppoa. He tietävät ongelmat ja rakentamisen yksityiskohdat alusta loppuun.

Viimeisten vuosien aikana massiivipuulevy CLT:n tuotanto on kasvanut Itävallassa edelleen saavuttaen kohta 900 tuhannen kuutiometrin määrän. - Esivalmistus tulee olemaan aina vain tärkeämpää. Kehitystyö kohdentuu siihen, miten CLT-pohjaisia rakentamisen tuoteosia valmistetaan tehtaalla ja rakentamisen tarkkuuteen. Nyt pyritään kehittämään myös betoni- ja CLT- yhdistelmärakentamisen innovaatioita korkean rakentamisen tarpeisiin arvioi Boiger.

- Uskon että seuraava askel on, kuinka CLT-paneeleista tehdään vielä fiksumpia. Tulevaisuudessa niihin voidaan lisätä eristystä ja käyttää yhtenä kokonaisuutena, mikä tekisi sen vielä älykkäämmäksi materiaaliksi.

Massiivipuuratkaisujen osuus puurakentamisessa kasvaa 

Boiger uskoo puurakentamisen kasvun perustuvan tulevaisuudessa yhä vahvemmin massiivipuuratkaisujen käyttöön. - Joissakin kohteissa on viisasta käyttää rankarakennetta, mutta asiakkaamme haluavat käyttää nykyisin enemmän massiivipuuta akustiikan, sisäilman ja turvallisuuden takia.

- Haluamme rakentaa lapsille kouluja ja päiväkoteja puusta, koska sen myönteiset terveysvaikutukset on todennettu monissa tutkimuksissa. Itävallassa on tehty luokkahuoneissa tutkimus, jossa on lääketieteellisesti seurattu lasten käyttäytymistä, pulssia ja lämpötilaa. Puuluokan oppilailla oli 20-25 prosenttia vähemmän sydämenlyöntejä tutkimuksen aikana verrattuna perinteiseen luokkahuoneeseen. Lapset olivat vähemmän stressaantuneita ja syynä on puun tuoksu ja akustiikka.

Tutkimustulokset näkyvät Boigerin mukaan myös kuntien halukkuudessa rakentaa kouluja ja päiväkoteja puusta. - Aloitimme juuri uuden päiväkodin sekä asuinalueen suunnittelutyön. Koulut, päiväkodit ja asuinalueet ovat tärkeimmät kohteet, joissa käytämme puuta. Parhaillaan suunnittelemme myös puurakenteista liikuntakeskusta.

- Itävallassa puurakentamisen markkina kasvaa vahvasti. Puun kuljettaminen ympäri maailmaa ei ole kovin ekologinen tapa enkä oikein pidä siitä. Kun rakentaminen on paikallista, sopii kysyä, miksi kuljetamme puutuotteita täältä Suomeen ja sieltä taas puuta takaisin tänne. Mielestäni on tärkeintä, että jaamme tietoa ja teemme yhteistyötä paikallisesti.

Artikkelipalvelu Markku Laukkanen


Reininghaus Quartier 7 -kortteli

  • alue 29.000 m2
  • neljä 3-6 -kerroksista taloa, joissa 206 asuntoa
  • lastentarha ja toimisto
  • 152 maanalaista pysäköintipaikkaa
  • 10 760 m2 viheralue
  • 3.100 m2 puisto
  • 119 vasta istutettua puuta

Karlheinz Boiger esittelee kohteen tarkemmin 28.11. Puupäivän Arkkitehtuuria-seminaarissa.

Tutustu Puupäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan.

Kuvat: ©Pierer Photography, © Hohensinn Architektur ZT GmbH