Olet täällä

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta 11 uudelle hankkeelle

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 800 000 euroa tukea 11 uudelle hankkeelle, jotka uudistavat puurakentamisen toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja ja samalla parantavat suunnittelun ja rakentamisen yhteentoimivuutta.

”Olemme tyytyväisiä ensimmäisen hakukierroksen saavuttamaan kiinnostukseen ja erityisesti saapuneiden hakemusten laatuun. Uskomme tämän digitalisuuteen suunnatun panostuksen vauhdittavan puurakentamisen kasvua ja kehittävän uusia ratkaisuja, joista saatuja oppeja voidaan monistaa ja hyödyntää isommassakin mittakaavassa”, sanoo Puurakentamisen ohjelman ohjelmapäällikkö Petri Heino.

Puurakentamisen ohjelma rahoittaa Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmalla hankkeita vuosina 2018-2020 yhteensä noin 2,5 miljoonalla eurolla. Seuraava ja toinen hakukierros järjestetään vuoden 2019 alussa uudella teemalla.

Lue tiedote kokonaisuudessaan ympäristöministeriön sivuilta.