Olet täällä

Metsäalan uusi tunnustuspalkinto ja Arvokas metsämme - dokumenttielokuva ajavat alalle korkeampaa jalostusastetta

Metsäala on edelleen Suomen talouden vetureita ja kansakuntamme hyvinvoinnin peruskiviä. Mutta huolestumiseenkin on aihetta, koska paperin kysynnän laskiessa alan tuottavuus ja jalostusaste heikkenivät. Tulevaisuudessa haaste onkin saada alalle rakenteellista muutosta, jolla jalostusaste saadaan selvälle kasvu-uralle.
Arvokas metsämme -elokuvassa ja uudessa metsäalan tunnustuspalkinnossa fokus on alan kehityksessä ja ennen kaikkea jalostusasteen nostamisessa.

”Teknologian ja innovaatioiden kehittyessä metsä on monipuolisempi aarre kuin tulemme ajatelleeksi. Samalla uudet korkean jalostusasteen ratkaisut voivat tulla aivan eri suunnasta kuin tähän saakka on totuttu metsäalalla näkemään.

Jalostusaste liittyy vahvasti myös hakkuumääriin, koska kehittyvä jalostusaste on tie alan kasvuun myös tilanteessa, jossa metsien määrällinen käyttö ei enää kasva”, Marjatta ja Eino Kollin säätiön asiamies Esko Kolli avaa dokumenttielokuvan ja tunnustuspalkinnon taustoja.

Vuonna 2016 edesmennyt teollisuusneuvos Eino Kolli oli oman aikakautensa kehityksen mestari. Hän oli yksi niistä henkilöistä, jotka olivat vauhdittamassa metsäsektorin menestystä luomalla uutta ja katsomalla asioita toisin. Tekojensa kautta hän antoi myös kasvot sille, miten metsään voi suhtautua samaan aikaan arvostaen ja sitä hyödyntäen.

Marjatta ja Eino Kollin säätiö jatkaa Eino Kollin työtä tukemalla alan kehitystä ja innovaatioita. Tänä keväänä säätiöllä on kunnia tuoda julki Eino Kollin perintö Arvokas metsämme -elokuvan ja tunnustuspalkinnon muodossa.

Uusi tunnustuspalkinto kannustaa korkeamman jalostusasteen kehittämiseen

Uutta säännöllisesti jaettavaa tunnustuspalkintoa Marjatta ja Eino Kollin säätiö rakentaa yhteistyössä maamme tuoreimman yliopiston, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUTin, kanssa. Palkinnon tehtävänä on toimia huomionosoituksena ja kannustimena. Lisäksi palkinto toimii keskustelunavaajana siihen, mitä on tekeillä, minkälaisia innovaatioita on syntynyt sekä minkälaisia mahdollisuuksia alalla on. Pääpaino on tulevaisuudessa ja korkeassa jalostusasteessa.

”Metsän ympärille rakentunut talous on mahdollisuuksia täynnä ja paljon monipuolisempi kuin usein ajatellaan. Siksi myös palkinnon kriteerit tulevat olemaan väljät ja palkinnon voi saada myös sellainen toimija, jota ei välttämättä edes mielletä perinteisesti metsätaloudeksi”, LUT-yliopiston rehtori Juha-Matti Saksa kertoo.

Säätiön ja LUT-yliopiston työryhmä parhaillaan viimeistelee palkintoa. Ensimmäisen kerran palkinto tullaan jakamaan vuonna 2020. Pääpalkinnon lisäksi tullaan vuosittain jakamaan nuorisopalkinto, joka kannustaa nuoria tutustumaan metsiin ja niiden merkityksiin sekä ideoimaan tulevaisuuden ratkaisuja. Tarkemmat yksityiskohdat molemmista palkinnoista ja niiden valintaprosesseista kerrotaan syksyllä 2019.

Arvokas metsämme -dokumenttielokuva esittelee metsäalan muutosta ja kehitystä

Arvokas metsämme on innovaattori Eino Kollin hengessä toteutettu täyspitkä dokumenttielokuva. Elokuva toimii poikkitieteellisen keskustelun käynnistäjänä ja kiihdyttäjänä esittelemällä suomalaisia metsän mahdollisuuksia tekijöiden kautta. Mukana on tämän ajan visionäärejä ja kehittäjiä, joita yhdistävä tekijä on metsän hyödyntäminen ja metsän näkeminen voimavarana. Kyse ei ole vain perinteisestä metsätaloudesta, vaan taloudellisesta perusyhtälöstä, jossa keskeisenä ajattelumallina on uuden, mahdollisimman korkean arvon synnyttäminen.

Arvokas metsämme -elokuvan on ohjannut palkittu ja luontodokumenteistaan tunnettu Petteri Saario. Elokuvan on rahoittanut Marjatta ja Eino Kollin säätiö.

”Metsät ovat kansallisomaisuuttamme ja niihin tulee suhtautua arvostaen. Osa arvostusta on se, että metsäalalla kehitetään tuotteita mahdollisimman pitkälle ja kurkotetaan kohti korkeaa jalostusastetta. Lisäksi on tärkeää, että metsien arvo ja merkitys ymmärretään kaikessa laajuudessaan. Ihmiskunnan ja metsien välistä tasapainoa ei voi kylliksi alleviivata”, kertoo elokuvan ohjaaja Petteri Saario.

Elokuvan ensi-ilta kutsuvieraille ja medialle oli torstaina 2.5. Helsingissä. Yleisöensi-ilta nähdään Porin SuomiAreenassa tiistaina 16.7. klo 14.30. Paikka on Finnkino Promenadin sali 1 ja näytös on maksuton. Porin lisäksi elokuvalle on suunnitteilla kiertue kaikkiin suuriin kaupunkeihin. Elokuva tullaan myös näkemään metsäalan tapahtumissa ja oppilaitoksissa tänä ja ensi vuonna.

Kuva: Mikko Auerniitty
Jyväskylän Puukuokka -kortteli, OOPEAA