Olet täällä

Porvoon Länsirannan Puukorttelihankkeen yhteistyömalli- ja tontinluovutustarjouskilpailu on ratkaistu

Parhaaksi ehdotukseksi on valittu ehdotus ”Koota”, jonka arkkitehti- ja pääsuunnittelusta vastaa OOPEAA (Office for Peripheral Architecture) ja rakennuttajana on Tila Group Oy

Porvoon Länsirannalle tulossa olevan Puukorttelihankkeen yhteistyömalli- ja tontinluovutustarjousten jättöaika päättyi 11. tammikuuta 2019. Määräaikaan mennessä saatiin ­­­­­neljä tarjousta. Alue sijaitsee Porvoonjoen tuntumassa Kultalistankadun eteläpuolella.

– Tarjoukset osoittautuivat monipuolisesti pohdituiksi. Tarjousten välillä oli laatueroja erityisesti siinä, miten rakentaminen sopeutettiin nykyiseen ja tulevaan ympäristöön. Alueen asemakaavatyön käynnistämistä ryhdytään valmistelemaan yhdessä parhaaksi valitun ehdotuksen laatijatyöryhmän kanssa, kertoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Dan Mollgren.

– Kaikissa tarjouksissa oli paljon hyvää. Energiatehokkuuteen ja puurakentamisen mahdollisuuksien hyödyntämiseen oli kiinnitetty toivotusti huomiota. Rakentamisen kokonaismääräkin oli kaikissa ehdotuksissa hyvin samankaltaisella tasolla. Eniten hajontaa tarjousten välillä oli kaupunkirakenteellisessa laadussa, asuntojen monipuolisuudessa ja puurakentamisen ilmentämisen keinoissa. Tarjouksia arvioitaessa nähtiin nopeasti, että asuntoratkaisut, kaupunkikuvallinen laatu ja ratkaisun soveltuvuus ainutlaatuiseen rakennuspaikkaan ratkaisivat tarjousten paremmuusjärjestyksen, lisää Dan Mollgren.

Parhaaksi arvioidussa ehdotuksessa, Kootassa, näkyy perinteisestä puurakentamisesta kumpuavaa osaamista. Puuta käytetään huomioiden sekä materiaalin tekniset lähtökohdat että puun ominaisluonne ja sen antama vaikutelma. Perinteiset puupinnan käsittelytavat liittyvät porvoolaiseen puurakentamisen perinteeseen ja puiset seinäpinnat tuovat ainutlaatuista, miellyttävää tuntua myös sisätiloihin.

Koota-ehdotuksen mitoitus, 15 000 k-m², vastaa noin 300–450 asuntoa. Ehdotus rakentuu kolmesta talotyypistä, jotka tarjoavat asuntojen jatkokehittelyä varten useita erilaisia vaihtoehtoja. Ehdotuksen pohjalta voidaan luoda kaupunkiympäristöön eheä, toimiva ja laadukas kokonaisuus.

– Rakennusoikeuden hinta alueella on kiinteä, eikä hinnasta ollut mahdollista antaa tarjousta. Kysymyksessä oli siis puhtaasti laatukilpailu, toteaa Dan Mollgren.

Asemakaavan laatiminen Puukorttelialueelle käynnistetään mahdollisimman pian yhdessä parhaaksi valikoituneen tarjouksen laatineen työryhmän kanssa. Kaavatyö kestää reilun vuoden, joten rakentamaan päästään nopeimmillaan tontin luovutuksen jälkeen loppukesästä 2020. Alueen rakentuminen kokonaan valmiiksi vie arviolta kolmesta viiteen vuotta. Yleinen asuntojen markkinatilanne vaikuttaa lisäksi voimakkaasti rakentamisen kokonaisaikaan.

Lue lisää puukorttelihankkeesta.

Kuva: Tila Group Oy/OOPEAA