Olet täällä

Puinen pysäköintitalo

Uusien asuinalueiden pysäköintipaikat sijoitetaan nykyisin yhä useammin alueelle rakennettavaan pysäköintitaloon. Tämä on herättänyt mielenkiintoa siihen, voisiko myös pysäköintitalot rakentaan puusta. Suunnittelimme ruotsalaisen esikuvan mukaisen pysäköintitalon herättämään keskustelua aiheesta.

Lähin esimerkki puurakenteisesta pysäköintitalosta löytyy Ruotsin Skellefteåsta. Pysäköintitalo on neljäkerroksinen ja kokonaan puurakenteinen. Talossa ei ole automaattista sammutusjärjestelmää. Puurakenteet ovat pääosin näkyvissä. Vain autopaikkojen yllä puinen välipohjapalkisto on suojattu palosuojalevyillä. Julkisivuratkaisuna on harva puuritilä. Myös poistumistieportaat ovat puurakenteiset. 

Pysäköintitalon paloturvallisuus perustuu siihen, että mahdollinen palo ei pääse aiheuttamaan tilassa niin sanottua lieskahdusta. Harva julkisivuritilä estää savukaasujen kertymisen, jolloin palo pysyy pistemäisenä. Katossa oleva suojaverhous estää palon leviämisen rakenteeseen. Raskaille kuormille mitoitetuissa puurakenteissa on runsaasti hiiltymävaraa palotilannetta ajatellen.

Suunnittelimme ruotsalaisen esimerkin periaatteiden mukaisesti kotimaisen version puurakenteisesta modulaarisesta pysäköintitalosta. Modulaarisuuden vuoksi sen laajuutta ja kerroslukua voidaan varioida autopaikkatarpeen mukaan. Mekaanisten liitosten vuoksi talo voidaan tarvittaessa purkaa ja siirtää toisaalle.

Pysäköintitalo on kuusikerroksinen. Rakennuksen runko on liimapuuta. Pilarit ovat kahden kerroksen korkuiset ja ne on jäykistetty diagonaalisauvoilla. Välipohjarakenne koostuu pääkannattajien varaan ripustetusta ripalaatasta, jonka kansi ja palkit ovat liimapuuta. Kannen päälle on valettu 80 mm kerros betonia liikenteen, erityisesti talvirenkaiden, kulutuskerrokseksi. Julkisivurakenne on toteutettu liimapuusauvoista. Periaatteessa julkisivurakenne voidaan muotoilla hyvinkin vapaasti, kunhan se on riittävän avoin eikä estä mahdollisten savukaasujen tuulettumista tilasta.

Pysäköintitalon toteuttaminen Suomessa edellyttäisi paloturvallisuusratkaisujen turvallisuuden osoittamista tapauskohtaisella toiminnallisella palomitoituksella. Nykyinen taulukkomitoitus ei tähän taipuisi.

Pysäköintitalo on nollaenergiatalo. Rakennuksen valaistuksen, latauspistokkeiden ja porrashuoneiden ilmanvaihdon tarvitsema energia tuotetaan katolle sijoitetuilla aurinkopaneeleilla.

Rakennuksen pienemmän version rakentamiseen tarvittaisiin noin 3600 kuutiometriä ja laajempaan versioon noin 5000 kuutiometriä liimapuuta.

Hiilijalanjälkivertailu on toteutettu Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen laskurilla.

Lue lisää ja katso piirrokset: Puulehti 3/2019