Olet täällä

Siscon Halminen: Valtiovallalta tarvitaan järeitä toimia puurakentamisen edistämiseen

Sisco Oyj:n varatoimitusjohtaja Lauri Halminen on huolissaan puurakentamisen pääsystä laajamittaisen teollisen rakentamisen markkinaan. Vaikka puurakentaminen on kasvussa, Halminen pitää sitä edelleen hankekohtaisena puuhasteluna sen sijaan, että puurakentaminen olisi osa volyymirakentamista. Valtiovallan puurakentamisen edistämisohjelmia Halminen pitää tärkeinä, mutta vaikuttavuudeltaan heikkoina.

Suomen tulisi asettaa tavoitteeksi Halmisen mukaan puukerrostalorakentamisessa Ruotsin taso, mikä merkitsee puun osuuden kasvattamista kaksinkertaiseksi nykyisestä. Puurakentamisen pääsyä markkinoille ja sen läpimurtoa tulisi edistää nykyistä vahvemmin valtio-omisteisten ARAn ja A-Kruunun rahoitus- ja hankepäätöksin. Lisäksi valtiovallan tulee asettaa selvä volyymi- tai prosenttitavoite puukerrostalojen osuudelle. Myös kuntatasolla voidaan asettaa velvoittavia vaatimuksia puukerrostalojen osuuden kasvattamiseksi.

Puurakentaminen ARAn ohjeistukseen nykyistä vahvemmin

Sisco Oy on rakentanut vuodesta 2012 alkaen pienen mittakaavan puurakenteisia erillis-, luhti- ja rivitaloja. Viime vuoden alusta lukien yhtiö on toimittanut LVL-levyihin perustuvia puurakenteisia huoneistomoduuleita laajamittaisen rakentamisen tarpeisiin. Vantaan Tikkurilaan valmistui juuri 95 asuntoa käsittävä luhtitaloprojekti. Sisco Oyj kumppaneineen on mukana Vantaan Puu-Kivistön alueelle tulevan puukerrostalokorttelin suunnittelu- ja tontinvarauskilpailun voittaneessa ehdotuksessa.

- Vaikka Suomessa on meneillään useita puukerrostalohankkeita, puurakentamisen kokonaistilanteeseen ei voi olla tyytyväinen. Vaikka meilläkin on lähdössä kaksi puukerrostalo-hanketta, tämä on silti näpertelyä teollisen rakentamisen rinnalla. Puukerrostalojen osuus on edelleenkin viiden prosentin luokkaa, vaikka tavoite pitäisi olla ainakin kaksinkertainen, sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja Lauri Halminen.

Halmisen mukaan puun osuus pienen mittaluokan kohteissa puun osuus on kasvanut hyvin, mutta kerrostalorakentamisessa ei ole tapahtunut odotettua läpimurtoa. - Puu ei ole päässyt volyymirakentamiseen. Yksi syy on siinä, että vastoin mielikuvia, ARA ei rahoituksessaan huomioi puurakentamisen edistämisen tavoitteita. ARAn omien tietojen mukaan kahdessa vuodessa toteutuu vähän yli kymmenen projektia, mikä on liian vähän, huomauttaa Halminen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn tulisi Halmisen mielestä korvamerkitä rahoituspäätöksissään puurakentamiseen enemmän hankkeita ja hyväksyä 5-10 prosentin hintaero, minkä puu on tällä hetkellä betonia kalliimpi. - Vastaavasti puurakentaminen tarjoaa merkittävästi nopeamman rakentamisen ja laadullisesti varman kuivaketjun tehdashallista asennukseen.

- Meillä on teknisesti valmis tuote, mutta puurakentaminen joutuu ottamaan vastaan nykyisessä markkinan alkuvaiheessa lisäkustannuksia myös sprinklauksesta, paloeristyksistä ja puupintojen päällystämisestä kivilevyllä. Rakentamisen säädöksiin tehdyt muutokset ovat kosmeettisia eivätkä ne parantaneet puun kilpailukykyä, arvioi Halminen.

Edistämisohjelmien vaikuttavuus heikko

Halminen pitää valtiovallan puurakentamisen edistämisohjelmia tärkeinä, mutta vaikuttavuudeltaan heikkoina. Valtiovallan tulisi asettaa selkeämmin tavoite puurakentamisen osuuden kasvattamiseksi, koska se edesauttaa ilmastotavoitteisiin pääsemistä. - Jokainen puurakennus toimii hiilinieluna. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan vahvaa omistajaohjausta julkisen rakentamisen hankkeissa, missä puun osuutta voitaisiin merkittävästikin nostaa.

- Meillä on nyt valmis ekologinen rakentamisen tuote, jonka rakentamisen aikainen hiilijalanjälki on ainakin kolmanneksen pienempi kuin betonirakentamisen. Kunnat ovat ottaneet nämä puurakentamisen ympäristövaikutukset laajasti huomioon koulu- ja päiväkotirakentamisessa, minkä seurauksena monissa kunnissa onkin pöhinää puurakentamisen ympärillä.

Puurakentamiseen on Halmisen mukaan valmiita, erilaisilla rakentamisen järjestelmillä varustettuja tuotteita rakentamisen valtavirtaan. - Rakennusliikkeiden asenteet ovat muuttuneet vain vähäisessä määrin. Isot rakennusliikkeet tulee saada tähän mukaan, jotta päästään volyymirakentamiseen ja sen myötä nostamaan puurakentamisen osuutta Ruotsin tasolle.

Kuva: PuuKivistön kilpailuehdotus Bosco, Arkkitehtipalvelu Oy, Tieno Arkkitehdit Oy

Artikkelipalvelu / Markku Laukkanen


Sisco on mukana FinnBuild-messujen Wood-teemalueella 10.-12.10. ja Puuinfon Puupäivässä 2.11.