Olet täällä

Puusillat (tutkimustietokanta)

Puuinfo Oy:n ja Puutuoteteollisuus ry:n tutkimustietokannasta löytyvät tutkimusraportit. Tiedustelut osoitteella info@puuinfo.fi.

F 2.6.1. Durable Timber Bridges, WWN projekti
2.6.7. Elementtikantisten puusiltojen prototyyppimallit
2.6.3. Liittorakenteiset pilottisillat
2.6.1. Loppuraportti Europortti silta - ja talorakennustekniikan yhdistäminen käyttäen puu- ja yhdistelmärakenteita, Tuotekehitysprojekti
2.6.5. Nordic Timber Bridge Project -raportteja 15 kpl
2.6.12. Puisen ajoneuvoliikenteen kaarisillan kehittäminen
2.6.6. Puisen kevyen liikenteen kaarisillan kehittäminen
2.6.4. Puisten kaari- ja riippuansasiltojen liitokset
2.6.8. Puu-betoni-liittopalkkisillan seurantatutkimus
2.6.10. Puu-betoni-liittopalkkisiltojen muotti- ja teliratkaisut
2.6.9. Puu-betoni-liittopalkkisiltojen tyyppipiirrustukset
2.6.2. Puusiltojen kevyet perustukset
2.6.11. Puuta sisältävän liittopalkkisillan laskentamenetelmät