Olet täällä

Kerto-Ripa®-välipohjaelementti

Kerto-Ripa®-välipohjaelementin perusrakenne ei vaadi lainkaan työmaalla tehtäviä betonivaluja. Sitä voi käyttää asuintalojen ja julkisten rakennusten ala- sekä välipohjarakenteissa.

Kerto-Ripa-välipohjaelementti on suomalaisesta Kerto®-puusta rakenneliimalla valmistettava elementti. Sen avulla voidaan pidentää jänneväliä tai pienentää rakennekorkeutta. Rakenneliimauksen ansiosta suunnittelussa voidaan hyödyntää palkkien lisäksi sekä pinta- että pohjalevyt. Elementin lujuus ja jäykkyys on suurempi kuin vastaavan korkuisella suorakaidepalkistolla.

Elementit voidaan valmistaa sekä lämmöneristettyihin että eristämättömiin kohteisiin. Elementin ontelotilaa voidaan hyödyntää myös LVIS kanavien sijoittelussa.

Kerto-Ripa-elementin merkittävä etu rakentajalle on, että rakennus voidaan toteuttaa vähemmillä pilareilla, kannattajilla ja rakenteiden liitoksilla. Elementti on kevyt, jolloin kuormat perustuksille ovat pienempiä ja sen käyttö on mahdollista jopa hyvin heikosti kantavilla maapohjilla.

Kerto-Ripa välipohjarakenteen ääneneristävyys on testattuja liitosdetaljeineen ja se täyttää huoneistojen välisen välipohjan vaatimukset täysin kuivana rakenteena ilman lattiavaluja. Elementin yläpuoliset kipsilevytykset kiinnitetään elementteihin jo tehtaalla, mikä nopeuttaa työmaa-asennusta merkittävästi. Rakenteen etuna on myös yksinkertaiset liitokset muihin rakenteisiin.

Kerto-Ripa elementeillä on Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA-07/0029) ja ne ovat CE-merkittyjä. Elementit suunnitellaan rakennuksen koon mukaan. Elementtikoko on maksimissaan 18 m x 2,5 m ja se soveltuu värähtelymitoitettuna jopa 10 metrin jännevälille yksiaukkoisena rakenteena. Kerto-Ripa välipohjan rakenteellinen mitoitus on käytännöllistä tehdä Finnwood® mitoitusohjelmalla, jonka voi rekisteröitymistä vastaan vapaasti ladata osoitteesta: www.metsawood.com/fi/tyokalut/Finnwood.