Olet täällä

Metsä Wood Elementit

Kattoelementit ovat tehdasvalmisteisia rakenneosia, jotka toimitetaan työmaalle asennettuina. 

Metsä woodin puurakentamisen ammattilaiset valitsevat rakennuttajan tai rakentajan kanssa yhteistyössä kohteeseen parhaiten sopivan kattorakenteen

 • Pitkän jännevälin Kerto-Ripa® -kattoelementti yksiaukkoisena jopa 18 metrin jännevälille, paloluokka R30-R60
 • Lyhyen jännevälin Metsä Wood kattoelementti moniaukkoisena 4-9 metrin jännevälille, paloluokka R30
 • Kerto-Ripa -elementti katoksiin

Kattoelementillä säästät aikaa, työtä ja kustannuksia

 • Nopea asentaa, jopa 1000 m2 päivässä säältä suojaan.
 • Vähentää rakennusaikaisen suojauksen tarvetta työmaalla.
 • Valmistus tehdasolosuhteissa takaa tasaisen laadun.
 • Lyhentää merkittävästi rakentamisen läpimenoaikaa.
 • Toimitus juuri oikeaan aikaan ja valittuun rakennusvaiheeseen.
 • Ei materiaalihukkaa, ja kattotyömaa säilyy siistinä tehdasvalmistetuilla elementeillä.
 • Vähentää työvoiman tarvetta työmaalla.
 • Kevyt kattoelementti on helppo asentaa ja käsitellä.
 • Kattoelementit voidaan tarvittaessa irrottaa ja rakennus on helposti muunnettavissa.

Katto ja liimapuurunko yhdellä toimituksella

Kysy samalla myös liimapuurunkoa 3D-mallinnettuna ja asennettuna. Yhdessä kattoelementin kanssa tämä on tehokkain ratkaisu. Ota yhteys projektimyyntiin.