Olet täällä

OrganoWood® Puutavara

OrganoWood®-muunnettu puu

Kaikki OrganoWood-modifioitu puutavara on kehitetty kestämään vallitsevat olosuhteet ulkona maanpinnan yläpuolella. Muunnettu puu on suojattu tehokkaasti, paitsi lahoamista, myös palamista vastaan. Puun kuituihin sitoutetaan mineraalipohjaisia aineita hyödyntämällä biokuitujen muuntamiseen tarkoitettua patentoitua OrganoClick®-tekniikkaa. Tuloksena on puu, jossa käsittelyn vaikutus säilyy ja joka kestää tuulen ja sään. Plus-tuotteisiin on lisätty myös erittäin tehokas vesi- ja likasuojaus, joka tekee puun pinnasta kauniin ja helppohoitoisen. Lisäksi se, tasoittaa harmaantumista, parantaa mittavakautta sekä vähentää halkeilua, kuitunukan riskiä ja pintakasvuston muodostumista.

OrganoWood® puutuotteiden Lahoamissuojaus on testattu Ruotsin teknisessä tutkimuslaitoksessa (SP) eurooppalaisen EN 113 -standardin mukaisesti Palosuojaus on testattu Ruotsin teknisen tutkimuslaitoksen (SP) puutekniikan yksikössä eurooppalaisen EN 13501-1 -standardin mukaisesti.

Kaikki OrganoWood®-muunnettu puu valmistetaan laadukkaasta, sertifioidusta pohjoismaisesta puusta, eikä muuntamisessa käytetä lainkaan myrkyllisiä aineita. Siksi Sunda Hus- ja Byggvarubedömningen-ympäristöarviointiorganisaatiot suosittelevat kaikkea OrganoWood®-muunnettua puuta.

OrganoWood-tuotevalikoimaa kehitetään jatkuvasti, ja tällä hetkellä se kattaa terassilaudat, rimat, palkit ja paneelit. Muunnettujen puutuotteiden käyttökohteita ovat esimerkiksi puukatot, terassit, hiekkalaatikot, pitkospuut ja puiset kulkusillat. Muita sovelluksia, joissa hyvästä palo- ja lahoamissuojasta on hyötyä, ovat esimerkiksi ullakot, kellarit ja julkisivupaneelit.

Ympäristö ja kierrätys

OrganoWood®-muunnettu terassipuu on ympäristöä säästävä vaihtoehto perinteiselle painekyllästetylle puulle. Puu ei sisällä biosideja, raskasmetalleja tai muita vaarallisia aineita. Sunda Hus, joka suorittaa rakennusmateriaalien ympäristöarviointeja rakennusteollisuudelle, on antanut OrganoWood®-muunnetulle terassipuulle korkeimman suosituksen (luokka A). Myös Byggvarubedömningen-ympäristöarviointiorganisaatio suosittelee OrganoWood®-muunnettua terassipuuta. Näin sitä voidaan käyttää niin kutsutuissa Green Building-rakennuksissa.

Sunda Hus- ja Byggvarubedömningen-organisaatioiden lisäksi myös ruotsalainen ympäristökemiaan erikoistunut Jegrelius-laitos on suorittanut OrganoWood®-muunnetulle puulle ympäristöarvioinnin ja suosittelee sitä vaihtoehdoksi perinteiselle painekyllästetylle puulle. Ruotsin kemikaalitarkastusvirasto on luokitellut kaikki puun muuntamisessa käytettävät tuotteet ympäristölle ja terveydelle vaarattomiksi. Näin puuta ei tarvitse kierrättää ympäristölle haitallisena jätteenä, vaan se voidaan kierrättää tavallisen käsittelemättömän puutavaran tapaan.

Takuu

OrganoWood®-muunnetulla terassipuulla on 10 vuoden lahoamissuojatakuu (katso takuutodistus). Lisää teknisiä tietoja ja hoito-ohjeita on tuotetiedoissa.