Olet täällä

Savonian materiaalien palokäyttäytymisen testaus- ja asiantuntijapalvelut

paloturvallisuus

Uudet rakennusmääräykset edellyttävät markkinoilla olevien ja uusien tuotteiden palo-ominaisuuksien testaamista ja luokittelua (SFS-EN 13501-1 Rakennustuotteiden ja rakennusosien paloluokitus).

Savonian palolaboratorio tarjoaa yrityksille tuotekehitysvaiheessa, tuotteiden palavuuteen, palokestävyyteen, syttymiseen ja savupäästöihin sekä liekin leviämiseen liittyviä tutkimuksia:
 • rakennusmateriaalit
 • muovit
 • tekstiilit
 • palosuoja-aineet
 • pinnoitteet

Testauslaitteisto:

 • Palamattomuustesti ISO 1182
 • Lämpöarvonmääritys, pommikalorimetri ISO 1716
 • Syttyvyystestaus, pieni liekki ISO 11925-2
 • Lattiapintojen palo-ominaisuuksien testaus, tasopaneeli ISO 9239-1
 • Happitasapainon määritys, (Limited Oxygen Index) LOI ISO 4589-2
 • Muovituotteiden palaminen/syttyminen UL-94
 • Kartiokalorimetri ISO 5660 1&2