Olet täällä

Puuinfon toiminta ja palvelut

Toivotamme kiinnostuneet yritykset mukaan hyödyntämään Puuinfon palveluita. Niiden kautta tavoitat laajasti rakentamisen ammattilaiset ja kuluttajat. Puuinfon palveluja voivat hyödyntää kaikki kiinnostuneet yritykset. Toivomme, että voimme auttaa sinua yrityksesi tuotteiden ja ratkaisujen markkinoinnissa.

Puuinfon sähköiset tietopalvelut

PUUINFO.FI on alan suosituin verkkopalvelu, josta löytyy tietoa ja ohjeita puun käytöstä, tuotteista, ratkaisuista ja niiden toimittajista. Palvelu on käyttäjilleen maksuton ja se tavoittaa sekä rakennusalan ammattilaiset että kuluttajat.
 
RAKENTAMISEN sivusto helpottaa suunnittelun lähtötietojen hakemista. Palvelusta löytyy muun muassa suunnitteluohjeita, valmiita suunnitteluratkaisuja, eurokoodeihin perustuvia laskentatyökaluja sekä tietoa rakentamismääräyksistä ja niiden tulkinnoista. Osio on suunnattu arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, rakennuttajille, rakentajille, viranomaisille sekä rakennusalan opettajille ja opiskelijoille. Sivusto on yritysten edullisin kanava tavoittaa kattavasti rakentamisen
ammattilaiset.
 
TEE SE ITSE sivusto sisältää muun muassa rakentamisohjeita, tietoa ja vinkkejä kuluttajille sekä puutavaraliikkeiden yhteystiedot. Osio sisältää animoituja Tee se itse -ohjeita, joiden tueksi sivuilta voi ladata piirustukset ja määräluettelot puutavaran hankintaa varten.
 
TUOTTEET sivusto kokoaa kaikki yritysten tuotesivut yhteen. Sivulla tuotteet ryhmitellään tuoteryhmittäin ja käyttökohteittain.
 
PUUTIETO sivustolta löytyy muun muassa perustietoa puumateriaalista, puutuotteista, puun käytöstä ja Suomen metsistä.

WOODPRODUCTS.FI on näyteikkuna suomalaisille puutuotteille. Se parantaa suomalaisten yritysten ja tuotteiden kansainvälistä näky­vyyttä sekä lisää asiakaskontakteja ja tarjouskyselyitä. Kohderyhmiä ovat ulkomaalaiset suunnittelijat, puutuotteiden ostajat ja hankinnois­ta päättävät ammattilaiset.

Sivusto on yhdeksänkielinen; englanti, saksa, ranska, venäjä, kiina, suomi, arabia, japani ja turkki. Se kattaa laajasti kaikki puutuoteteolli­suuden tuoteryhmät sahatavarasta jatkojalosteisiin. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa suomalaisista puutuotteista, Suomen metsistä, puusta materiaalina, puun käytöstä ja rakentamisesta sekä ympäristötekijöistä.

WOODARCHITECTURE.FI esittelee korkealuokkaista suomalais­ta puuarkkitehtuuria ja puurakentamisen ratkaisuja. Palvelu on kuusi­kielinen; englanti, saksa, ranska, venäjä, kiina ja suomi. Sivustolta löy­tyy yli sata puurakennusta. Sivusto täydentyy koko ajan Puulehdessä esitellyillä kohteilla.

UUTISKIRJE- JA ARTIKKELIJAKELUT tavoittavat laajasti raken­tamisen ammattilaiset ja median. Uutiskirjeen tilaajat saavat säännölli­sesti ajankohtaista tietoa puurakentamisesta ja muun muassa teknisiä tiedotteita. Medialle toimitetaan kaksi kertaa kuukaudessa taustoittava artikkeli ajankohtaisesta aiheesta. Valitut artikkelit lähetetään kansain­välisenä uutiskirjejakeluna maailmanlaajuisesti ammattikohderyhmille.

Julkaisut, tapahtumat ja muu toiminta

PUULEHTI esittelee korkealuokkaista suomalaista puuarkkitehtuu­ria ja puurakentamista. Lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa ja se on kauttaaltaan suomen- ja englanninkielinen. Painetulla lehdellä on 8 100 tilaajaa. Lehteä jaetaan myös sähköisesti alan ammattilaisille e-lehtenä.

PUUPALKINTO jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, si­sustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty innovatiivisella tavalla. Puupalkinto on jaettu vuodesta 1994 alkaen.

SEMINAARISARJAT esittelevät puurakentamisen uutta ratkaisutar­jontaa ja osaamista. Keväällä 2016 järjestetään julkisiin hankintoihin liittyvät seminaarit kuntapäättäjille eri puolilla Suomea.

TAPAHTUMAT, messut sekä niihin liittyvät seminaarit ja mediata­paamiset järjestetään yhteistyössä yritysten kanssa. Tapahtumia tue­taan ajankohtaisella materiaalilla.

PUUTUOTTEIDEN OSTAJAN OPAS on perustietopaket­ti suomalaisista puutuotteista. Esitettä voi käyttää kotimaan ja ulko­maan myynnin apuvälineenä. Se on käännetty englanniksi, saksaksi, ranskaksi, venäjäksi ja kiinaksi. Esitettä voi tilata Puuinfosta.

PUUN TARINA ANIMAATIO JA INFOGRAAFI sekä Puutuot­teiden ostajan opas ovat vapaasti käytettävissäsi, kun kerrot puusta ja puutuotteista.

Reiluun minuuttiin tiivistetty Puun tarina -animaatio löytyy kuu­della kielellä ja sitä saa vapaasti katsoa, ladata, linkittää ja jakaa. In­fograafin avulla kerrot selkeästi ja sujuvasti puun käytön eduista ja hyödyistä. Se toimii joko itsenäisenä esityksenä tai runkona omalle esityksellesi.

OPINTOMATKAT puurakentamisen arkkitehtuurikohteisiin työmaa-ja tehdasvierailuineen ovat erittäin suosittuja. Viime vuosina yleisin matkakohde on ollut Keski-Eurooppa.

OPPILAITOSYHTEISTYÖN tarkoituksena on innostaa ja kannus­taa opettajia ja oppilaita puun käytön osaamiseen. Yhteistyömuotoja ovat muun muassa opinnäyte- ja päättötöiden teettäminen, ammat­tikorkeakoulujen ja ammattioppilaitosten opettajakoulutus sekä op­pimateriaalin tuottaminen.

Ota yhteyttä, niin kerron mielellään lisää!

HILPPA IITTILÄINEN

Puh. 040 940 1300, hilppa.iittilainen@puuinfo.fi