17.7.2020

Linnanfältin puukerrostalokorttelit

Turun Linnanfältin Moderni Puukaupunki -hanke on yksi Suomen hallituksen puurakentamisen edistämisohjelman pilottikohteista. Alueen asemakaava tuli voimaan vuonna 2014 ja varsinainen rakentaminen alkoi vuonna 2017 voimakkaan asuntorakentamisbuumin siivittämänä. Alueen kasvu on jatkunut vahvana ja nyt, kolme vuotta ensimmäisen rakennushankkeen alkamisen jälkeen on alueella jo 19 valmistunutta tai valmistumassa olevaa puukerrostaloa.

Linnanfältin puukaupunginosan toteuttamiseen on osallistunut seitsemän toisistaan riippumatonta rakennuttajatahoa ja näin ollen myös asemakaavassa määrättyä rakennusten ja rakennelmien puista runkorakenneperiaatetta on sovellettu hyvin laajasti ja vaihtelevilla toteutusmenetelmillä.

Schauman Arkkitehdit ovat suunnitelleet alueelle 12 puukerrostaloa, luontevana jatkona yrityksen vuonna 2012 aloittamalle alueen kaavakonsultaatiotyölle. Vaihtelevien tilaajatavoitteiden, omistusmuotojen sekä teknisten reunaehtojen myötä kohteissa on käytetty rankarakenteista suurelementti-, tilaelementti- sekä CLT-suurelementtitekniikkaa rungoissa, riippuen kunkin kohteen yksilöllisistä tarpeista ja mahdollisuuksista. Esimerkkeinä muun muassa vuokrakohde Fleminginkatu 8 toteutuksessa käytetyt tilaelementit mahdollistivat julkisivun rikastuttamisen kolmiulotteisella palikkaleikillä, joka samalla rikkoo suurta rakennusmassaa ja luo asuntoihin vaihtelevuutta. Lyhdynkantajan sekä Portinvartijan kohteissa sen sijaan rungoksi valikoitui CLT osittain teknisistä vaatimuksista, mutta ennen kaikkea tilaajan halusta jättää mahdollisimman paljon puurakennetta esiin asuntoihin.

Alueen asemakaava ohjaa kortteleiden toteutusta harmoniseen ja naapurirakennukset huomioivaan julkisivuarkkitehtuuriin. Alueen ensimmäisen kohteen, As Oy Turun Puulinnan arkkitehtuurin myötä valikoitui aluetta leimaavaksi väritykseksi maanläheiset punaisen ja keltaisen sävyt, jotka hakevat esikuviaan perinteisestä puna- ja keltamullasta, itse julkisivuarkkitehtuurin kuitenkin ollessa modernia. Asemakaavan ydinajatus perustuu rakenteellisen kellaripysäköinnin myötä mahdollistettuun autottomaan suurkortteliratkaisuun, jossa pihat, leikki- ja ulko-oleskelupaikat sekä korttelia halkovat kevyen liikenteen väylät ovat kaikkien asukkaiden yhteiskäytössä. Tämä onkin toteutumassa upeasti, sisältäen muun muassa asukkaiden yhteisiä piharakennuksia, ”hiekkarannan” sekä suuria jaloja lehtipuita, joita varten asemakaavassa oli erikseen osoitettu rakenteelliset istutuskaukalot juuritilan varmistamiseksi. Asemakaavan asukkaiden lähimiljöötä painottava ote näkyy lisäksi vaihtelevissa sokkelien toteutuksissa, joihin on toteutettu rikastuttavaa grafiikkaa muotti- ja hidastetekniikalla sekä valoisissa porrashuoneissa, joita elävöittämään on toteutettu taide-elementtejä muun muassa paikallisen Saana ja Olli -muotoilijapariskunnan varta vasten As Oy Turun Puulinnaan suunnittelemalla grafiikalla.

Faktat kohteesta

Linnanfältin puukerrostalokorttelit

  • Sijainti | Linnanfältti, Turku
  • Käyttötarkoitus | Asuinrakennus
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Useita, mm. Bonava, NCC, YH-Antura Oy
  • Arkkitehtisuunnittelu | Schauman Arkkitehdit Oy
  • Rakennesuunnittelu | Sweco Rakennetekniikka Oy ja A-Insinöörit Oy
  • Pääurakoitsija | Useita mm. NCC, TIMO Houses, Peab
  • Puuosien toimittaja | TIMO Houses, Puurakentajat Group Oy, Pyhännän Rakennustuote Oy, VVR Wood Oy
  • Valokuvat | Wellu Hämäläinen ja Arto Arvilahti
  • Teksti | Niklas Kronberg