1.7.2020

Lasten keskus Saint Egrève

Rakennuksessa on kahden ryhmän lastentarha ja tilat kotihoidossa oleville 0–3 vuotiaille lapsille sekä ”ludotheque” (leikkipaikka) ravintoloineen.

Alkujaan esitimme kaupungille kaksi vaihtoehtoa: avoimeen ja huonesarjaan perustuvat.

Ensin ehdotukset esiteltiin vastaaville virkamiehille ja he valitsivat perinteisen ratkaisun. Seuraavaksi toimistomme halusi esitellä molemmat vaihtoehdot eikä vain virkamiesten valitsemaa kaupunginjohtajalle, joka valitsi avoimen ratkaisun. Siitä sitten kivireen vetäminen alkoi: virkamiehet pyrkivät muuttamaan alkujaan avoimen ratkaisun ”luolastoksi”.

Koska rakennus on yksin puistossa, se on rajattu omaksi yksilökseen yhtenäisellä rajauksella, jonka sisäpuolelle jäävät kaikki ulko- ja sisätilat. Rakennus liittyy ympäröivään maisemaan avauksiensa kautta. Huolimatta alkuperäisen lähtökohdan revisioimisesta, vapaan liikkumisen idea on säilytetty.

Koska lapset ovat hyvin pieniä, suunnittelun lähtökohtana on ollut heidän aistimaailmansa koskien paikkojen organisointia, valaistusta, lämpötiloja ja materiaaleja. Ulkotilat ovat sisätilojen jatkeita.

Rakennus on perustettu kokonaisuudessaan betonipilareiden varaan rakentuvalle teräsbetonilaatalle. Kaikki muut rakenteet, ulkoverhous ja pääosa sisäverhouksista ovat puuta.

Koska suunnittelu aloitettiin 2014 ja vietiin päätökseen 2017, sinä aikana ihmiset kaupungin hallinnossa olivat muuttuneet toisiksi ja he olisivat olleet valmiita pitämään kiinni alkuperäisestä avoimesta ratkaisusta. Itse en ole lainkaan varma olisiko se ollut parempi.

Faktat kohteesta

Lasten keskus Saint Egrève

  • Sijainti | Saint Egrève, Ranska
  • Käyttötarkoitus | Päiväkoti, leikkipaikka, tilat kotihoidossa oleville
  • Rakennuttaja/Tilaaja | Commune Saint Egrève
  • Valmistumisvuosi | 2018
  • Investointikustannukset | 1690000€
  • Arkkitehtisuunnittelu | r2k-architecte
  • Rakennesuunnittelu | Gaujard
  • Valokuvat | Sandrine Rivière
  • Teksti | Olavi Koponen