31.3.2022

Ohjeita kuntiin julkisten hankkeiden rakennuttamiseen

Puuinfo käynnistää keväällä 2022 kaksi julkisen puurakentamisen edistämiseen liittyvää hanketta, jossa keskeisessä roolissa on tiedon lisääminen kuntien rakennuttajille. Kolmantena hankkeena jatkuu myös ePuu-työkalun kehittäminen.

Hankkeissa tuotetaan tietoa toteutuneista hankkeista, niiden kustannuksista ja hankinnan muodoista. Syksyllä julkaistaan julkisen rakennuttajan puurakentamisen hankintaopas sekä tuotetaan hankinta-asiakirjamalleja. Toteutettujen hankkeiden selailu- ja suodatusmahdollisuuksia parannetaan ja ePuun tietosisältöä laajennetaan.

Asiantuntijoiden kanssa työskennellään työpajoissa. Vuonna 2023 toteutetaan kuntakiertue.

Hankkeita rahoittavat ympäristöministeriö, Suomen Metsäsäätiö ja Metsämiesten säätiö.

Lisätiedot: projektipäällikkö Anu Turunen, anu.turunen(at)puuinfo.fi

Muita julkiseen rakennuttamiseen liittyviä tapahtumia ja kehityshankkeita: