25.1.2024

Puuinfo vientihankkeeseen

Puutaloja vietiin Suomesta 1940- ja 1950-luvuilla kaikkialle maailmaan. Tehdasvalmisteisten talojen tuotanto kehittyi Suomessa laajaksi teollisuuden alaksi toisen maailmansodan aikana ja sitä seuranneina vuosina, ja taloja vietiin kaikille asutuille mantereille. Kevytrakenteisten puutalojen viennin hiivuttua hirsitaloteollisuus käynnisti vientiään ja onkin onnistunut tekemään ulkomaankauppaa esimerkillisen hyvin.

Puuinfo käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on edistää edelleen suomalaisten puutuotteiden ja puuosaamisen tunnettuutta Euroopassa. Hanke toteutetaan yhdessä Hirsitaloteollisuus ry:n kanssa. Hirsitaloteollisuudella oli vientihanke Saksaan 2022-2023.

Tarkoitus on osallistua keski-eurooppalaisiin rakennusalan tapahtumiin, kuten Münchenin BAU-messut tammikuussa 2025, ja selvitettävänä on myös Forum Holzbau -tapahtumat. Messuosallistumisten yhteydessä järjestetään mahdollisuuksien mukaan seminaareja ja muita viestintätilaisuuksia. Myös Business Finlandin kanssa on tarkoitus järjestää erillisiä asiantuntijatapaamisia Saksassa.

Suomalaiset rakennusalan toimijat toivotetaan tervetulleiksi mukaan yhteiseen hankkeeseen. Ilmoittaudu mukaan suunnitteluryhmään mahdollisimman pian.

Kiinnostaa olla mukana kansainvälisessä näkyvyydessä yhdessä muun puualan kanssa
Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tapahtumat toteutetaan mahdollisesti Design from Finland -brändin alle.

Hankkeen aikana kehitetään myös Puuinfon kansainvälisiä viestintäkanavia: Puu-lehti, puuinfo.fi, uutiskirje ja sosiaalinen media.

Strategiansa mukaisesti Puuinfo pyrkii jakamaan puun käytön parhaita käytäntöjä kansainvälisesti.
->> Puuinfo laajentaa verkostoaan kansainvälisten ”sisarorganisaatioidensa” kanssa
->> Puuinfo kehittää ja testaa toimintamallin, jolla:
* tuodaan osaamista Suomeen
* tehdään suomalaista osaamista ja puutuotteita tunnetuksi Euroopassa

Lue lisää Puuinfon strategiasta: strategia 2022-2025