22.4.2022

Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit tPUUr

tPUUr-hanke tuottaa teollisen puurakentamisen oppimateriaalia toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opettajien käyttöön. Kokonaisuus kattaa koko prosessin puumateriaalista, suunnittelusta, teollisesta valmistuksesta ja työmaatoiminnoista aina ympäristövaikutuksiin, puurakennusten korjaamiseen ja rakentamistalouteen.

Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö. Hanke päättyy elokuussa 2022. Hankkeessa tuotettavat oppimateriaalit julkaistaan kesällä 2022 avoimen oppimateriaalin kirjastossa (http://aoe.fi) sekä puuinfo.fi-sivustolla: puuinfo.fi/koulutus