19.9.2023

Rakennuttajapäivä

Torstaina 2.11.2023 klo 9.00-16.25 Helsingin Messukeskus, Siipi

Rakennuttajapäivä paneutuu tänä vuonna asuntorakentamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Kuulemme missä lähitulevaisuudessa rakennetaan vähähiilisesti ja minkälaisin kannustimin valtio lisää puurakentamista. Keskustelemme puukerrostalorakentamisen haasteista ja tarvittavista toimista. Kuulemme myös kenelle on tarkoitettu ”vihreä rahoitus” ja miten sitä saa.

Rakennuttajapäivän aamussa kuulemme Helsingin ja Vantaan asemakaavoituksesta; kuinka vihreää rakentamista edistetään maankäytön keinoin? Kaavoittajat kertovat asuntorakentamisen tavoitteista sekä keinoista joilla vähähiiliseen rakentamiseen päästään. Rakennuttajan näkökulmasta puurakentamisen haasteita avaavat Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto sekä tamperelainen rakennuttajakonsultti Harristo. Toimijoista lavalle nousevat Woodcomp, JVR ja Lehto. Toimijat esittävät omia näkemyksiään vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseen puurakentamisen keinoin.

Ympäristöministeriön seminaarissa sukelletaan syvemmälle kuntien maapoliittisiin keinoihin.

Iltapäivällä Rakennuttajapäivässä kuulemme rohkaisevia esimerkkejä puulla rakentamisesta niin toimitilarakentamisessa kuin palvelurakentamisessakin. Rakennuttajille luodaan myös rehellinen kuva mitä puurakentaminen on ja mihin puuhankkeeseen ryhtyessä kannattaa varautua.

Ohjelma

Moderaattori Anu Turunen, Puuinfo.

 • Helsingin ja Vantaan vähähiilisen asuntotuotannon tavoitteet ja keinot
  Antti Varkemaa, Helsingin kaupunki
  Anna-Riitta Kujala, Vantaan kaupunki
 • Rakennuttajien haasteet puurakentamisen edistämisessä
  Timo Karhu, Att
  Harri Sivu, Harristo
 • Keskustelu keinoista kestävän asuntorakentamisen vauhdittamiseksi
  Marko Paloniemi, Woodcomp
  Antti Erola, JVR
  Matti Kuronen, Lehto
 • ARA:n kannustimet puurakentamisen lisäämiseksi
  Vesa Ijäs, Ara
Anna-Riitta Kujala
Timo Karhu
Matti Kuronen

Tauko

Puurakentaminen osaksi kuntien arkea, moderaattorina Sini Koskinen, ympäristöministeriö

 • Tervetuloa
  Sini Koskinen, asiantuntija, puurakentamisen ohjelma, Ympäristöministeriö
 • Avauspuheenvuoro
  Petri Heino, ohjelmapäällikkö, puurakentamisen ohjelma, Ympäristöministeriö
 • Puurakentaminen osaksi kuntien arkea
  Sini Koskinen, asiantuntija, Ympäristöministeriö
 • Kuntien keinot edistää puurakentamista maapolitiikan, kaavoituksen ja tontinluovutusehtojen avulla
  Anri Lindén, asemakaavapäällikkö, Turun kaupunki
  Juha Henttonen, rakennusvalvontapäällikkö, Tampereen kaupunki
  Salla Niemelä, hankekehityspäällikkö & Aleksi Toivonen, hankekehityspäällikkö, Järvenpään kaupunki
 • Knowledge exchange for climate-smart community building?
  Jessica Becker, toiminnanjohtaja, Trästad
 • Puun ja kuoren välissä? Monialainen hankepaja ratkoo puurakentamisen kysymykset
  Henri Salonen, puurakennesuunnittelun kehityspäällikkö, A-Insinöörit  
Sini Koskinen
Anri Lindén
Jessica Becker
Henri Salonen
Petri Heino

Lounas

Moderaattorina xx

 • Vihreästä rahoituksesta vauhtia puurakentamiseen?
  Mirka Lummaa, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting  
 • Wood City II – tulevaisuuden kasvua, vastuullisuutta ja työnantajakuvaa
  Charlotte Guillou, henkilöstöjohtaja, WithSecure
 • Toimitilojen puurakennesuunnittelu nykyään: Kohteita Suomesta ja maailmalta
  Lauri Lepikonmäki, Design Manager, Sweco  
 • Puukerrostalon uusi RT-kortti
  Sauli Ylinen, johtava asiantuntija, Puutuoteteollisuus
Mirka Lummaa
Lauri Lepikonmäki
Charlotte Guillou
Sauli Ylinen

Tauko

Moderaattorina Eveliina Oinas, Metsäkeskus

 • Katajanokan Laituri – haastavan puurungon erityispiirteitä
  Jari Salonen, työpäällikkö, Haahtela
 • Elinkaariviisaasti Eskolantieltä Wood Cityyn – kerrostaloja, kouluja ja toimistoja puusta
  Robert Holmström, suunnitteluyksikön johtaja, SRV
 • Luonnontiedelukion rakennuttaminen
  Jaana Ihalainen, toimitusjohtaja, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy
 • Hyytiälän uusi tutkimusasema ja puurakentamisen tutkimushankkeet
  Jaakko Jussila, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto  
Jari Salonen
Jaakko Jussila (kuva: Riikka Kalmi)
Robert Holmström

Esitysmateriaalit

Esitysten aineistot on julkaistu siltä osin kuin olemme luvan saaneet. Saat ladattua esitysaineiston laitteellesi, kun klikkaat alla haluamasi esityksen otsikkoa.

Yhteistyössä:

Tapahtuman järjestää Puuinfo Oy. Oikeudet muutoksiin pidätetään.