12.5.2022

Suunnittelijapäivä

Torstaina 3.11.2022 klo 8.30-16.30 Helsingin Messukeskus, Siipi (myös etänä)

Puupäivän suurimmassa salissa järjestetään Suunnittelijapäivä, jonka ohjelma on luotu puurakennusten, puurakenteiden sekä yhdyskuntien suunnittelijoita ajatellen. Ohjelma pyrkii tuomaan ajatuksia puutuotteiden innovatiiviseen käyttöön niin arkkitehdeille kuin teknisille suunnittelijoillekin.

Päivä jakautuu neljään osaan, joista kahdessa ensimmäisessä painotetaan asuntorakentamista ja jälkimmäisissä tuodaan enemmän esiin julkisen rakentamisen esimerkkejä.

Lavalle nousevat mm. professorit Sami Pajunen ja Markku Karjalainen, Tampereen yliopistosta ja lehtori Jussi Savolainen, Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ohjelma julkaistaan tähän.

Tilaisuus striimataan verkkoon ja tallennetaan.

Päivän päätteeksi jaetaan Puupalkinto 2022.

Vuoden 2021 Suunnittelijapäivän videotallenteen löydät Puuinfon Youtube-kanavalta.

Yhteistyössä: