Sahatavaran laatu

Sahatavaran laatulajittelu Suomen sahatavaran tuotannosta on noin puolet mäntyä ja puolet kuusta. Sahatavaran laatuluokituksessa ulkonäkö ratkaisee laatuluokan. Oksien koko, määrä ja sijoittuminen ovat laatuluokittelun tärkeim­mät kriteerit. Muita laatuluokituksessa tarkkailtavia tekijöitä ovat esimerkiksi halkeamat, vajaasärmäisyys, pihkakolot, kaarnarosot, kaarnakorot, vinosyisyys, latvamurtuma, lyly, muotoviat, värinmuutokset sekä sahatavaran käsittelystä johtuvat viat. Sahatavarakappaleen laatulajittelu tehdään seuraavilla periaatteilla: kaikki sivut tarkastellaan … Jatka artikkelin Sahatavaran laatu lukemista