24.6.2020

Puun laillisuus

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset käyttävät tuotannossaan ainoastaan laillisesti hankittua puuta. Yritykset tuntevat puun alkuperän. Raaka-aineen alkuperän tunteminen on metsien kestävän käytön perusedellytys.

EU hyväksyi vuonna 2003 toimintasuunnitelman laittoman puunkorjuun ja -kaupan torjumiseksi. Toimintasuunnitelma tunnetaan nimellä FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). Toimintasuunnitelmaan liittyvät mm. vapaaehtoiset kumppanuussopimukset, joiden avulla pyritään siihen, että kumppanimaasta tuodaan EU:n alueelle vain laillista puuta. EU:n FLEGT-asetuksen (2005) mukaan puun laillisuus määritellään sen maan, jossa puu on korjattu, metsänhoitoon, puunkorjuuseen ja puukauppaan liittyvän lainsäädännön mukaan. Laillisesti hankitun puuraaka-aineen vaatimusten mukaan raaka-aine on hankittava oikeushenkilöltä, jolla on laillinen oikeus puunkorjuuseen kyseisellä alueella, ja puunkorjuu ja metsänhoito on toteutettava siten, että se vastaa paikallista metsä- ja ympäristölainsäädäntöä.

FLEGT-lisätoimiasetus pyrkii torjumaan laittomasti hakatun puun ja siitä tehtyjen tuotteiden myymisen EU:ssa. Sen, joka tuo EU:hun puuta tai puutuotteita, pitää luotettavasti selvittää puun laillinen alkuperä. Puutavaran eteenpäin myyjillä on velvollisuus säilyttää dokumentit, joista käy ilmi, mistä he ovat tavaran ostaneet ja minne he ovat sen myyneet.