20.7.2022

Hankeosapuolet ja tehtäväjako

Puurakennushankkeen hankeosapuolet ja tehtäväjako ovat samat kuin muussakin rakentamisessa.

Puurakentamiseen ei tarvita erillisiä puuasiantuntijoita, mutta on suositeltavaa varmistaa, että hankeosapuolilla on riittävä puurakentamisen osaaminen.

Myös vaaditut suunnittelija- yms. pätevyydet ovat samat lukuun ottamatta rakennesuunnittelijoita, joilla tulee olla vaaditun tason puurakenteiden suunnittelijapätevyys.

Suositeltavaa on, että koko suunnittelutiimi muodostetaan heti hankkeen alussa ja suunnitteluun varataan riittävästi aika siten, että koko suunnittelu ml. toteutuksen suunnittelu voidaan tehdä valmiiksi ennen rakentamisen käynnistämistä.

Mikäli hankkeesta järjestetään suunnittelukilpailu tai sellainen tarjouskilpailu, johon liittyy myös kohteen suunnittelu, on suositeltavaa, että kilpailutöissä esitetään talon arkkitehtuurin, tilojen ja niiden käytön sekä mahdollisten muuntojoustavuustavoitteiden lisäksi

  • rakennuksen valitun puurakennevaihtoehdon periaate,
  • rakennuksen jäykistyksen periaate,
  • rakenneratkaisut ja liitosperiaatteet,
  • talotekniikan linjaukset ja tilavaraukset.

Tämä ohjaa siihen, että hanketta varten on heti sen alussa muodostettava siihen tarvittava suunnitteluryhmä.