28.9.2022

Lähteitä, oppaita ja muuta lisätietoa

Puun käyttö julkisessa rakentamisessa – Hankintaopas

Hankintaopas on tuotettu yhteistyössä puurakentamisen eri alojen ammattilaisten kanssa. Projektin aikana on saatu ymmärrystä siitä miten eri tahot kokevat puurakentamisen hankintoihin liittyvät haasteet sekä onnistumiset ja millä keinoilla hiilineutraaliustavoitteita voidaan aidosti edistää ja vahvistaa sekä saadaan aikaan tervettä kilpailua yritysten välillä. Selkeimpiä hankkeen aikana opittuja kokonaisuuksia on ymmärrys, että nykymuodossaan puurakentamista ei voi kilpailuttaa kuten tähän asti hankkeita on totuttu kilpailuttamaan. Teollinen puurakentaminen sisältää useita eri järjestelmiä, erilaisia toteutusmalleja sekä näiden yhdistelmiä, joiden erilaiset vaikutukset hankkeen kulkuun tilaajan on hyvä ymmärtää ja ottaa huomioon.

Rakennuttaminen-sivuston sisältö perustuu suurelta osin ympäristöministeriön julkaisuun Puun käyttö julkisessa rakentamisessa – Hankintaopas (Ympäristöministeriön julkaisuja 2022:25).

Muut aihepiiriä käsittelevät avoimessa jakelussa olevat oppaat (linkit kuvissa): Puuinfon opas julkisiin hankintoihin (2017), Ympäristöministeriön Vihreä julkinen rakentaminen – Hankintaopas (2017) ja A-Insinöörien Opas vähähiiliseen rakennuttamiseen (2021).

KEINO-osaamiskeskus kehittää kestäviin ja innovatiivisiin hankintoihin liittyvää osaamista, johtamista, mittaamista, yritysyhteistyötä sekä edistää uusien ratkaisujen ja toimintamallien skaalautumista.

Muita ohjeita, joihin viitattu Rakennuttaminen-sivustolla:

Puurakentamisen edistämisen ja ohjauksen keinot kaavoituksessa -opas (Metsäkeskus 2020)

Hankinnan markkinakartoitus –opas (Keino – Kestävien innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus 2020)

Puurakentamisen edistämisen keinot – Haastattelujen analyysi (Tampereen yliopisto 2022)

Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut:

Metsämiesten säätiö