23.8.2022

FinnBuild 2022, GreenPRO-ohjelma

FinnBuild tapahtumakokonaisuus esittelee rakennus- ja talotekniikan uusimmat tuotteet ja palvelut, työmenetelmät ja ratkaisut sekä runsas määrä alan asiantuntijaohjelmaa.

FinnBuild on järjestetty jo vuodesta 1974 ja se kokoaa yhteen rakennusalan toimijat. Vuonna 2018 tapahtumassa vieraili yhteensä 25 253 kävijää.

4.10.2022 Puuinfo järjestää GreenPRO-lavalla seminaarin, jossa asiaa kestävästä puu- ja hybridirakentamisesta.

Tutustu tapahtumaan (linkki).

14:00-14:30    

”Hiilineutraali kaavoitus – puurakentamisen rooli kaupunkialueilla”, professori Seppo Junnila, Aalto-yliopisto

Hiilineutraalisuudesta on tullut keskeinen yhteiskuntien kehitystä ohjaava tavoite. Hiilineutraali kaavoitus tukee uudisrakentamisen päästöjen, ns. hiilipiikin, pienentämistä sekä minimoi maankäyttösektorin aiheuttaman hiilivaraston katoamisen vaikutuksia. Puurakentamisella on keskeinen rooli molemmissa näissä tavoitteissa. Matalahiilikaavoituksen näkökulmasta tämä tarkoittaakin tiiviin ja matalan kaupunkirakenteen sallimista osana urbaania kaupunkikehitystä, koska siellä puurakentaminen on välittömästi laajasti hyödynnettävissä. Lisäksi puurakentaminen tarjoaa oivan keinon kaavoituksessa kadotettavan alueellisen hiilivarannon hyvittämiseksi. Oikein sijoitetulla ja suunnitellulla puurakentamisella pystytäänkin täysimääräisesti kompensoimaan aluekehityksessä menetetyt luonnonmukaiset hiilivarannot. Puurakentamisella onkin keskeinen rooli kaupunkien hiilineutraalisuuden saavuttamisessa.

Seppo Junnila, Aalto-yliopisto

14:30-15:00  

”Kohti vähähiilisempää tulevaisuutta – caset: hirsi ja hybridielementti”, Hanna Haipus Kontiotuote Oy ja Jussi Björman Metsä Group

Kontiotuote on kehittänyt uuden konseptin hirsikerrostalojen rakentamiseen. KontioBlock-konseptissa Kontio toimii hirsivalmistajana ja -toimittajana rakennusliikkeille. KontioBlock tarjoaa kokoelman rakenneratkaisuja, joita on testattu inspiraationa toimivien arkkitehtisuunnitelmien avulla. KontioBlock -rakennekonsepti mahdollistaa joko hybridi- tai täysin puisen kerrostalon rakentamisen.

Hanna Haipus, Kontiotuote Oy

Metsä Wood on suunnitellut kumppaniensa kanssa betonielementtivalmistajille soveltuvan hybridiseinäelementin, jossa yhdistetään betonia ja Kerto® LVL:ää. Elementtejä käytettiin ensimmäistä kertaa Metsä Fibren Rauman sahan rakennushankkeessa. Hybridiseinäelementeillä voidaan helposti korvata tavanomaiset kerrosrakenteiset betoniseinäelementit eli sandwichelementit, joita Pohjoismaissa käytetään paljon kerrostaloissa.

Jussi Björman, Metsä Group, kuva: Seppo Samuli

15:00-15:30 

”Vähähiilisen rakentamisen ohjaus suunnittelussa”, projektipäällikkö ja kestävän kehityksen teknologiapäällikkö Kari Nöjd, Sweco Rakennetekniikka Oy

Suunnitteluvaiheessa tehdään merkittävimmät ratkaisut, joilla on vaikutuksia rakennusten päästövaikutuksiin pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastoselvitys tulee ohjamaan rakentamisen päästövaikutuksia lähitulevaisuudessa, mutta monissa hankkeissa vähähiilisyyden ohjaus on arkipäivää jo nyt. Vähähiilisyyden ohjauksessa on kyse muustakin kuin pelkästä hiilijalanjäljen laskennasta. Sen ohjaus voidaan toteuttaa luontevasti, osana hankkeita, aina varhaisesta hankekehitysvaiheesta lähtien, käyttöön ja ylläpitoon saakka.

Kari Nöjd, Sweco Rakennetekniikka Oy

15:30-16:00

”Rakentamisen tuottavuusloikka teollisella puurakentamisella”, erityisasiantuntija Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry

Tilaelementtirakentamisella rakentamisen tuottavuutta voidaan parantaa pienin toimenpitein jopa 20 %. Teollisen esivalmistuksen myötä työtä voidaan siirtää työmaalta tehtaalle, mikä kasvattaa tehokkuutta merkittävästi. Tehokkuuden nostamisen keinot ovat muilta teollisuuden aloilta tuttuja: tuotteiden ja ratkaisujen vakiointia, pidempien sarjojen hyödyntämistä, toteutuksen pilkkomista pienempiin osiin ja osavalmisteiden hyödyntämistä. Teollinen valmistaminen ei muuta rakentamista vain teknisesti vaan se muuttaa koko perinteisen rakentamisen liiketoimintamallia.

Sauli Ylinen, Puutuoteteollisuus ry

Tilaisuudessa on jaossa elokuussa 2022 julkaistava Tuottavuusloikka-julkaisu, jossa tutkitaan teollisen valmistamisen potentiaalia kahdessa todellisessa rakennushankkeessa ja pureudutaan tekemisen käytännön ongelmiin. Julkaisussa esitetään toimenpiteitä, vakioituja detaljeja ja suunnitteluratkaisuja sekä teollistamisen kipupisteisiin.