22.12.2022

Puusilta – Järki- vai arvovalinta? webinaari 10.2.2023

Pärjääkö puu siltojen materiaalina tulevaisuudessa?

Osaammeko suunnitella ja rakentaa puusillan?

Puusilta kantaa – mutta kannattako se?

Webinaari 10.2.2023  klo 9.00-11.00

Kuva: Timo Pisto

Webinaarissa kuulemme kuinka paljon Suomen yksityistieverkolla on siltoja ja mikä niiden kunto on, mistä materiaalista sillat on rakennettu ja mikä on puusiltoihin liittyvän koulutuksen tilanne. Lisäksi kuulemme kevyenliikenteen siltoihin liittyvästä selvitystyöstä sekä kehittämistoimenpiteistä uusien siltaratkaisujen osalta. Tilaisuudessa esitellään myös uunituoretta puusiltoihin liittyvää opetusmateriaalia.

Yksityisteiden Puuinfra- ja Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit -hankkeet on saatu päätökseen. Puuinfra-hankkeen toteutti Suomen metsäkeskus maa- ja metsätalousministeriön myöntämällä rahoituksella vuosina 2020-2022 yhteistyössä Suomen Tieyhdistyksen kanssa. Hankkeessa oli tavoitteena parantaa puusiltoihin liittyvää osaamista, kasvattaa puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä.

Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit -hankkeessa tuotettiin opetusmateriaalia laajasti erilaisiin koulutustarpeisiin Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman rahoituksella Puuinfo Oy:n koordinoimana.

Tervetuloa kuuntelemaan millaisia tuloksia ja tuotoksia hankkeet saivat aikaiseksi ja mitkä ovat puunkäytön mahdollisuudet siltaratkaisuissa tulevaisuudessa.

Ilmoittaudu webinaariin 8.2.2022 mennessä. Ilmoittautuneille lähetetään ohjeet osallistumista varten tilaisuutta edeltävänä päivänä sähköpostitse. Tapahtumaa ei tallenneta.

Tilaisuus on maksuton!

Ohjelma:

9:00Tilaisuuden avaus 
Petri Heino, ohjelmapäällikkö ympäristöministeriö
9:05Yksityisteiden Puuinfra -hankkeen tuloksia
Timo Pisto ja Simo Takalammi
9:35Opinnäytetyöt osana hankkeen toteuttamista
Petri Repola, Puunkäytön mahdollisuudet yksityisteiden siltaratkaisuissa. YAMK-työ 2021
Miro Seppälä, Puusiltojen erityispiirteet ja vaatimukset. DI-työ 2022
9:55Puunkäytön mahdollisuudet kevyen liikenteen sekä retkeily- ja ulkoilureittien siltaratkaisuista
Hannu Ulvinen, Suomen metsäkeskus
10:15Teollisen puurakentamisen oppimateriaalit -hankkeesta puusiltoihin liittyvää oppimateriaalia
Anu Turunen, Puuinfo Oy
10:25Puusillat oppimateriaalin esittely
Miro Seppälä, Finnmap Infra Oy
10:50Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätössanat
Timo Pisto, Suomen metsäkeskus

Lisätietoja:

Timo Pisto
erityisasiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 044 710 4342
timo.pisto@metsakeskus.fi

Anu Turunen
toimitusjohtaja
Puuinfo Oy
puh. 050 336 9210
anu.turunen@puuinfo.fi

Tutustu myös: