5.1.2023

Sujuvan puurakentamisen työpaja 20.1.2023

Työpajassa osallistujille muodostuu kokonaiskuva teollisen puurakentamisen osapuolien rooleista sekä mahdollisuudesta vaikuttaa hankkeiden ja tuotannon sujuvuuteen.

Työpajan ohjaa puurakentamisen asiantuntija Harri Moilanen, Alterplan Oy, jolla on monipuolinen kokemus puurakentamisesta niin tilaajan, toimittajan kuin suunnittelijankin rooleissa.

Kohderyhmä:

  • Rakennuttajat ja rakennusliikkeet
  • Arkkitehdit ja rakennesuunnittelijat sekä muut suunnittelijat ja asiantuntijat
  • Puurakentamisen tuotteiden valmistusta tekevät tai aloittamista suunnittelevat yritykset

Asiantuntijaesitys

Esityksessä pohjustetaan teollisen puurakentamisen tilannetta ja mahdollisuuksia erilaisissa rakentamisen arvoketjuissa. Lisäksi tarkastellaan mitä suunnittelussa ja hankinnoissa huomioimalla voidaan hankkeiden sujuvuutta parantaa siirryttäessä projektikohtaisista ratkaisuista teollisessa prosessissa valmistettaviin tuotteisiin.

Teollisessa tuotannossa asiakaskysynnän tunnistamisella ja tuotantolaitteistojen mahdollisuuksien hyödyntämisellä on paljon mahdollisuuksia. Esityksessä tarkastellaan mitä teollisen tuotantoprosessin muodostamisessa ja automaatiotason valinnassa tulisi tunnistaa.

Työpajan ryhmätyöt

Ryhmätöinä käsitellään asiantuntijaesityksen ja osallistujien omien näkemysten pohjalta puurakentamisen sujuvuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä millä toiminnalla sujuvuutta voidaan parantaa. Ryhmätyöt tehdään vuorovaikutteisesti huomioiden eri roolien vaikutus.

Ryhmätyöaiheet

  • Asiakaslähtöinen teollinen puurakentaminen
  • Tuotteistus suunnittelun lähtötietona
  • Sujuvan tuotannon toteutus

Työpajan aikataulu 20.1.2023

8:30 Työpajan avaus, alustus ja aamukahvit
9:00 Asiantuntijaesitys
12:00 Lounas
13:00 Ryhmätyöt
15:00 Työpajan päätös

Ilmoittautuminen

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, mutta vaatii ilmoittautumisen ennakkoon 13.1.2023 mennessä.

https://www.lyyti.fi/reg/sujuvanpuurakentamisentyopaja

Lisätietoja

Juha-Pekka Luukkainen / Xamk, juha-pekka.luukkainen(at)xamk.fi, 050 536 4836