15.1.2021

Puupalkinnon säännöt

Puupalkinto jaetaan vuosittain kannustuksena rakennukselle, sisustukselle tai rakenteelle, joka edustaa korkealaatuista, suomalaista puuarkkitehtuuria tai jossa puuta on käytetty rakennustekniikkaa edistävällä tavalla. 

Palkinnolle voidaan määrittää vuosittain lisäteema tai -teemoja.

Palkinto

Puupalkinto on maineteko, ei rahallinen palkinto.

Perustelluista syistä palkinto voidaan jakaa useamman ehdokkaan kesken. Varsinaisen Puupalkinnon lisäksi palkintolautakunta voi jakaa kunniamainintoja erityisistä ansioista.

Perustelluista syistä palkinto voidaan jättää kokonaan myöntämättä.

Palkinnon myöntää Puuinfo Oy.

Palkinnon haku

Palkinnon haku kuulutetaan julkisesti noin puoli vuotta ennen ilmoitusajan umpeutumista. Ehdotuksia Puupalkinnon saajaksi voivat tehdä suunnittelijat, rakennuttajat, rakentajat ja muut rakennetusta ympäristöstä kiinnostuneet tahot ja henkilöt.

Kuulutuksen yhteydessä julkistetaan palkintokriteerit ja mahdollinen vuotuinen teema sekä mihin mennessä ehdotusten tulee olla valmiina ja määräpäivä ehdotusten jättämiselle.

Ehdotukset voidaan jättää vapaamuotoisina, mutta niiden tulee sisältää tarvittava selostus ehdotusperusteista ja kuva-aineisto kohteen arviointia varten. Toimitettuja aineistoja ei palauteta.

Palkintolautakunta ja sen työ

Palkinnonsaajan valitsemista varten Puuinfo nimeää palkintolautakunnan, johon voi kuulua 1–6 henkilöä. Puuinfon edustaja toimii lautakunnan sihteerinä. Lautakunta sopii työn käytännön etenemisestä keskenään.  Lautakunnan jäsenyys on luottamustehtävä eikä siitä suoriteta erillistä korvausta.

Palkintolautakunta saa ehdotuksista saadun aineiston tutustumista varten. Tuomariston työ perustuu saatuun aineistoon. Perustelluista syistä kohteisiin voidaan järjestää myös tutustumismatkoja.

Ehdotuksia arvioitaessa lautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

  1. arkkitehtuurin mielenkiintoisuus
  2. puun käytön innovatiivisuus ja uutuusarvo
  3. kohteen huomioarvo yleensä
  4. kyseisen vuoden palkinnolle mahdollisesti valittu teema

Lautakunnan tulee pyrkiä yksimieliseen päätökseen. Tarvittaessa palkinnonsaajasta äänestetään jäsen ja ääni periaatteella. Äänestystulos on kaikkia osapuolia sitova eikä eriäviä mielipiteitä voi jättää.

Lautakunnan päätöksestä laaditaan pöytäkirja, josta palkinnon myöntämisen perusteet käyvät ilmi.

Loppusuoran ehdokkaat voidaan julkistaa ja niistä voidaan järjestää myös yleisöäänestys. Puupalkinnon saajasta päättää kuitenkin palkintolautakunta.

Palkinnon saajan julkistaminen

Kilpailun tulos tiedotetaan osallistujille ja palkitut kutsutaan palkinnonjakotilaisuuteen.

Tuloksesta laaditaan mediatiedote.