21.7.2020

Elementti Sampo Kerrostalojärjestelmä

Suomi Kerrostalojärjestelmä on vakioitu kerrostalokonsepti, jonka ansiosta tilaaja tietää jo hankesuunnitteluvaiheessa todelliset kustannukset. Suomi Kerrostalo antaa tilaajalle lähtöaineiston ja työkalut, jonka pohjalta tilaelementtikerrostalohankkeen voi viedä tehokkaasti ja vähäriskisesti päätöksenteko- ja rakentamisprosessin läpi. Elementti Sampon yhteistyöverkosto tuo tarvittaessa laadukkaat suunnittelupalvelut osaksi hanketta.

Konseptilla voi toteuttaa korkeimmillaan kuusikerroksisen kerrostalon. Konseptissa on kuusi valmista vakioasuntotyyppiä. Asuntotyypit ovat 28m2, 38m2, 40m2, 55m2, 65m2 ja 80m2. Halutessaan tilaaja voi koota haluamansa asuntojakauman ”legopalikoista”. Eri asuntotyyppien muuttamiseen on olemassa muuntojoustavuusohjeet ja hinnoittelu, josta asiakas voi suoraan saada käsityksen miten eri suunnitteluratkaisut vaikuttavat hankkeen kustannuksiin.

Suomi kerrostalon suunnitteluratkaisut ovat todennettuja ja ovat Suomen rakennusmääräysten mukaisia. Konsepti pitää sisällään ratkaisut tilaelementointiin, parvekkeisiin, käytäviin ja julkisivuun ja kattoon. Konsepti noudattaa voimassa olevaa ARA-ohjeistusta.

Suomi kerrostalo antaa tilaajalle ainutlaatuisen mahdollisuuden toteuttaa ympäristöystävällinen ja laadukas puukerrostalo ilman riskiä kustannusten kasvusta.

Pääraaka-aineemme CLT tuotetaan paikallisesti Kuhmossa ja lisäksi koko arvoketju suunnittelusta valmiisiin elementteihin on toteutettu kotimaassa. Näin olemme onnistuneet luomaan uusia työpaikkoja Suomeen puuteollisuuteen.

CLT (Cross-Laminated Timber) materiaalina avaa täysin uusia ulottuvuuksia arkkitehdeille tilojen suunnitteluun. Uudet, modernit ja näyttävät tilat ovat myös asukkaalle ja rakennuttajalle suuri lisäarvo, joka massiivipuurakennuksessa tulee ominaisuutena.

Lisää tietoa Elementti Sampon nettisivuilta.

Ota yhteyttä