21.7.2020

Elementti Sampo Tilaelementit

Tilaelementti on valmis asuntolohko, joka on vääntöjäykkä ja kuljetuksen kestävä. Tilaelementeistä rakennettaessa rakennusaika lyhenee merkittävästi ja rakentamisen laatu paranee.

Tilaelementit ovat muuttovalmiita asuntoja, joiden tekniikka kytketään rappukäytävistä osaksi talon järjestelmää. Työmaalla tehtävän työn määrä vähenee merkittävästi ja tehdasolosuhteiden ansiosta se on tehokkaampaa. Parhaimmillaan nelikerroksinen kerrostalo on muuttovalmiina kuudessa kuukaudessa rakennustöiden aloittamisesta.

Pääraaka-aineemme CLT tuotetaan paikallisesti Kuhmossa ja lisäksi koko arvoketju suunnittelusta valmiisiin elementteihin on toteutettu kotimaassa. Näin olemme onnistuneet luomaan uusia työpaikkoja Suomeen puuteollisuuteen.

CLT (Cross-Laminated Timber) materiaalina avaa täysin uusia ulottuvuuksia arkkitehdeille tilojen suunnitteluun. Uudet, modernit ja näyttävät tilat ovat myös asukkaalle ja rakennuttajalle suuri lisäarvo, joka massiivipuurakennuksessa tulee ominaisuutena.

Tilaelementin maksimileveys on 5,5 metriä ja maksimipituus on 12 metriä. Kuitenkin niin, että elementin kokonaispinta-ala on maksimissaan 46m2. Elementin maksimikorkeus on 3,4 metriä.

Tilaaja voi määrittää tilaelementin varustelutason toiveidensa mukaisesti ja se voidaan parhaimmillaan sisustaa tehtaalla muuttovalmiiksi asunnoksi tai toimittaa sisustamattomana runkona.

Lisää tietoa Elementti Sampon nettisivuilta. 

Ota yhteyttä