21.7.2020

Stora Enson Rakentamisen järjestelmät

Stora Enso on tuonut markkinoille täysin avoimia rakentamisen järjestelmiä, jotka perustuvat erilaisiin insinööripuutuotteisiin, kuten CLT ja LVL. 

Ensimmäiset järjestelmät mahdollistavat asuinkerrostalojen rakentamisen joko suurelementtipohjaisena tai tilaelementeillä. Järjestelmien perusteella voidaan toteuttaa 8-kerroksisia taloja, tietyin muutoksin päästään jopa 12 kerrokseen asti.

Järjestelmien tavoitteena on antaa arkkitehdeille, rakennesuunnittelijoille, investoijille ja rakentajille valmiit, kilpailukykyiset, ratkaisut ja työkalut siihen, miten saada puumateriaalin parhaat puolet esiin ja miten toteutetaan turvalliset optimiratkaisut rakentamisessa. Tällä hetkellä painopiste on seuraavissa maissa: Itävalta, Suomi, Ranska, Saksa, Ruotsi ja Iso-Britannia. Se tarkoittaa, että järjestelmät noudattavat kansallisia sääntöjä esimerkiksi paloturvallisuuden ja akustiikan osalta.

Lue lisää Stora Enson nettisivuilta.

Ota yhteyttä