19.11.2020

Käyttöehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti, ennen kuin käytät www-palveluamme.

Käyttämällä Puuinfon www-palvelua sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Nämä käyttöehdot koskevat kaikkia Puuinfon www-palveluita. Tiettyjä sivustoja saattaa koskea myös lisäehdot.

Näillä sivuilla oleva tieto ja ohjelmasovellukset ovat käytettävissä pääsääntöisesti veloituksetta ja tuotettu yleisinformatiivisiin tarkoituksiin. Sivuston tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja ja perusteita puun ja puupohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen käytöstä. Tekninen tieto perustuu tutkimustuloksiin ja/tai pitkän ajan kokemukseen puun ja puupohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen käytöstä normaalioloissa.

Tuotteille ja järjestelmille määritellyt toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käyttöolot, ohjeet, ylläpito ja muut ilmoitetut ehdot ja suositukset on huomioitu ja niitä on noudatettu. Jos niistä mitenkään poiketaan, vapauttaa se Puuinfon kaikesta vastuusta lopputuloksena saavutettavien toiminnallisuuksien, tulosten tai ominaisuuksien suhteen.

Kaikki kuvaukset, kuvat ja mitat edustavat yleistä tasoa eivätkä toimi osana mitään sopimusta. Sivuilla esitettyyn tietoon tai ratkaisuihin ei saa viitata osana sopimusasiakirjoja. Annettujen tietojen soveltamisesta ja soveltuvuudesta aiottuun käyttökohteeseen vastaa aina tiedon käyttäjä. 

Tuotteita ja järjestelmiä sekä ohjelmasovelluksia, jotka esitellään näillä sivuilla, voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kuvauksia ja suosituksia päivitetään jatkuvasti. Tiedoissa ja ohjelmissa voi esiintyä teknisiä virheitä tai kirjoitusvirheitä tai muun tyyppistä epätarkkuutta. Puuinfo ei ota mitään vastuuta näistä mahdollisista virheistä.

Puuinfo ei takaa tietojen tai ohjelmien virheettömyyttä eikä vastaa minkäänlaisista vahingoista, jotka saattavat johtua sivuilla tai linkkisivuilla olevien tietojen tai ohjelmasovellusten käytöstä. Linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin tai aineistoihin käytetään vain mukavuussyistä. Puuinfo ei ota mitään vastuuta näiden lähteiden sisältämästä tiedoista tai ohjelmista eikä ota niihin mitään kantaa. 

Muut toimijat voivat linkittämällä jakaa sivustolla olevaa tietoa. Jos tieto irrotetaan sivustolta itsenäiseksi kokonaisuudeksi ja sitä käytetään siinä ominaisuudessa, Puuinfo ei enää vastaa tiedon sisällöstä. Puuinfo vastaa vain omalla sivustollaan hallitsemansa tiedon sisällöstä. Sivustolla olevaa tietoa ei saa hyödyntää kaupalliseen tarkoitukseen, esim. myydä edelleen.