31.10.2022

Strategiat ja ohjelmat puun käyttöä edistämässä

Puurakentamisen, hybridirakentamisen ja puun käytön edistäminen voidaan kirjata strategiaan, jolloin organisaatio jalkauttaa strategian toimenpiteitä ja tavoitteita olemassa olevien prosessien yhteydessä. Strategiset tavoitteet huomioidaan kaikessa hankintojen valmistelussa ja toteuttamisessa.

Puurakentamista on edistetty useissa kunnissa kuntastrategian keinoin ja samalla tuettu kunnassa tärkeäksi koettuja tavoitteita kuten energiatehokkuutta, asumisen moni-ilmeisyyttä ja puurakentamisen sekä puutuoteteollisuuden kehittämistä. Kuntien strategisilla tavoitteilla voidaan myös edistää ympäristönäkökulmien kuten ilmastotavoitteiden ja yhteiskuntavastuun huomioon ottamista, tukea sosiaalisia tavoitteita, edistää innovaatioita sekä toteuttaa kustannustehokkuutta ja kunnan elinkeinopolitiikkaa.

Pitkälle luotaavilla strategioilla on merkitystä koko alan kehittymisen kannalta. Puurakentamista tukevat strategiat viestivät teollisuuden suuntaan puurakentamisen tavoitteista sekä rohkaisevat teollisuutta investoimaan ja kehittämään toimintaansa. 

Esimerkkejä strategisista tavoitteista:

Esimerkkejä kuntien strategisista ohjelmista ja prosessien kehittämishankkeista:

Hamina
Järvenpää
Kainuu
Kanta-Häme
Kauhajoki
Lempäälä
Malax-Maalahti
Porvoo
Sipoo
Åland-Ahvenanmaa

Nöyrä puu

Nöyrä puu -peruskirja (Demos Helsinki 2022) on kuvannut tulevaisuuskuvia, joilla tavoitellaan puurakentamisesta kaupunkirakentamisen uutta normaalia. Nöyrä puu on kuvannut haasteita ja ratkaisuja.

Projektissa on nimetty eri ohjauskeinojen roolia vähäpäästöisen rakentamisen edistämisessä. Esimerkiksi kuntien kaavoitusta raamittavat pian rakennusten elinkaaripäästöstandardit, joiden rinnalla puukerrostalomarkkinan kehitystä on mahdollista ohjata suoraan puurakentamista edellyttävillä kaavamerkinnöillä ja päästönormeja pidemmälle kirittävillä tontinluovutusehdoilla.

Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut: