19.10.2020

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Puuinfo Oy:n sidosryhmärekisteri
Puulehden tilaajarekisteri

Rekisterinpitäjä

Puuinfo Oy
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Yhteyshenkilöt rekisterin sisältöä koskevissa asioissa

Kirsi Pellinen, puh 040 737 9247
Sähköposti: kirsi.pellinen@puuinfo.fiinfo@puuinfo.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Puuinfon sidosryhmärekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten uutiskirjeiden, tiedotteiden ja kutsujen lähettämiseen sekä Puuinfon palveluiden markkinointiin ja asiakaspalvelun toteuttamiseen. Lehden tilaajarekisteriä käytetään painetun lehden jakeluun ja laskuttamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: Henkilön nimi, organisaatio, tehtävä/asema, sähköpostiosoite ja yhteystiedot työpaikalle. Lehden tilaajarekisteri sisältää tilaajan nimen ja toimitusosoitteen ja tarvittaessa laskutusosoitteen.

Tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan esimerkiksi Puuinfon www-sivujen yhteydenottolomakkeiden ja uutiskirjetilausten kautta tai luotettavista julkisista lähteistä. Tietoja kertyy myös Puuinfon järjestämistä tilaisuuksista, joihin henkilö ilmoittautuu/osallistuu, esim. koulutuksista ja seminaareista.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä niitä luovuteta muille organisaatioille.

Rekisterin suojaus

Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteriä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan/sidosryhmän edustajan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.