12.10.2022

Hankintavaihe

Hankinta voidaan toteuttaa avoimena menettelynä, rajoitettuna menettelynä, tarjousperusteisena neuvottelumenettelynä, kilpailullisena neuvottelumenettelynä, innovaatiokumppanuutena, suunnittelukilpailuna, neuvottelumenettelynä, josta ei julkaista ilmoitusta, esikaupallisena hankintana (innovaatiokumppanuus) tai puitejärjestelynä. Käytännössä neuvottelumenettelyt, joista ei julkaista ilmoitusta, ja puitemenettelyt sopivat vain hyvin rajattuihin tilanteisiin. 

Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut: