20.7.2022

Suunnitteluasiakirjat ja -vastuut

Puurakennuksista laaditaan vastaavat suunnitteluasiakirjat kuin muustakin rakentamisesta. Suunnitelmien laatimisen tehtäväjako ja vastuut eivät poikkea muusta rakentamisesta.

Eri alojen suunnitelmat on suositeltavaa sovittaa yhteen yhteisen tietomallin avulla. Mallinnuksesta saadaan etua erityisesti silloin, kun hankkeeseen liittyy teollista esivalmistusta. Tietomallin geometriatietoja voidaan hyödyntää työstökoneiden ohjelmoinnissa. 

Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää puurakentamiselle ominaisten paloteknisten ratkaisujen kuten esim. mahdollinen paloräystäs, palokatkot jne. osoittamiseen rakennuslupakuvissa.

Viranomaiset on suositeltavaa ottaa mukaan hankkeeseen heti hankesuunnitteluvaiheessa.