20.7.2022

Ääneneristävyys

Rakennusten ääneneristävyysmääräyksiä on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa 796/2017. Mikäli määräystasolla ei ole otettu kantaa tarkastelussa olevan rakennuksen ääneneristävyysvaatimuksiin, suositellaan käytettäväksi ympäristöministeriön ohjetta rakennuksen ääniympäristöstä1. Tällaisissa tapauksissa rakennuksen tilaaja voi myös määritellä ääneneristävyysvaatimusten tason.

Alla olevissa taulukoissa esitetään edellä mainitussa ympäristöministeriön ohjeessa esitetyt suositukset ääneneristävyydelle seuraavissa tiloissa, joita käytetään pääsääntöisesti päiväaikaan:

  • opetustila
  • kokoustila
  • ruokailutila
  • hoitotila
  • harrastustila
  • liikuntatila
  • toimistotila

1Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä, https://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Meluntorjunta_ja_aaniolosuhteet