12.10.2022

Kokonaistoteutusmuodot

Kokonaisurakkamuoto perustuu tilaajan valmiiksi laatimiin suunnitelmiin. Tilaajan suunnitelmat ohjaavat haluttuun lopputulokseen ja mahdollistavat niihin perustuvan kustannusarviolaskennan. Malli johtaa yleensä valmiiden suunnitelmien kilpailuttamiseen hinnalla ja kiinteäsisältöisiin ja -hintaisiin sopimuksiin. 

Kokonaisurakkamuotoinen rakentaminen johtaa suunnittelun ja rakentamisen toteuttamiseen peräkkäisinä vaiheina. Tilaaja teettää suunnitelmat ja kilpailuttaa niiden toteuttamisen. Hinta määräytyy tarjouskilpailussa ja velvoittaa tämän jälkeen urakoitsijaa, joka vastaa projektin toteuttamisesta kokonaisuutena. Lähtötietojen tai suunnitelmien puutteet tai mahdolliset muutokset teetetään lisä- tai muutostöinä. 

Kokonaisurakkamuoto on selkeä valinta, kun tilaajalla on kyky suunnitella haluamansa kohde ja sen toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset. Tilaaja määrittää, mitä tehdään ja miten.  

Mallin vahvuuksia ovat selkeä lineaarinen prosessi, yksinkertaiset sopimukset ja vastuut, kiinteä sisältö ja hinta sekä rajapintojen hallittavuus. Toisaalta mallin heikkouksia ovat pitkä läpimenoaika, suunnittelun ja rakentamisen välinen rajapinta sekä rakentamisen aikainen muutosten hallinta.  

Kokonaisurakkamuodot soveltuvat selkeisiin yksinkertaisiin kohteisiin, joissa tilaaja tietää, mitä haluaa ja missä ei ole tarvetta kehittää tai innovoida. Puurakentamisessa tilaajan vastuulla oleva suunnittelu voi johtaa kilpailun rajoittamiseen, eikä se välttämättä tue nopeasti kehittyvien markkinoiden monipuolista hyödyntämistä. 

Kokonaisurakkamuotoihin sisältyy myös jaettuun urakkaan tai pää- ja sivu-urakoihin perustuva rakentaminen. Hankkeeseen voidaan kilpailuttaa erikseen eri kokonaisuuksista vastaavat toteuttajat, tai tilaaja voi alistaa eri toteutukset pääurakoitsijan sivu-urakoiksi.