20.7.2022

Julkinen ohjaus

Julkisen rakentamisen rooli kestävän rakentamisen suunnannäyttäjänä

Julkisten rakennushankkeiden kautta kunnat, kaupungit ym. julkiset rakennuttajatahot voivat olla merkittävässä roolissa edistämässä uusien kestävämpien rakentamisen ratkaisujen markkinoille pääsyä. Julkiset rakennuttajat näyttävät suuntaa koko rakennusalalle. Panostukset julkiseen puurakentamiseen lisäävät puun käyttöä myös yksityisellä sektorilla, kun puurakentamisen osaaminen vahvistuu ja kasvavat rakennusvolyymit painavat myös kustannustasoa alaspäin. Valitsemalla puurakentamisen julkiset toimijat voivat myös kohdentaa yhteisiä varoja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttamiseen: vähentää ilmastopäästöjä sitomalla hiilidioksidia rakennuskantaan sekä tukea kotimaan taloutta hyödyntämällä kotimaista materiaalia ja paikallista osaamista. 

Julkisilla hankinnoilla on keskeinen rooli poliittisesti valittujen strategisten tavoitteiden eli innovoinnin, ympäristön ja sosiaalisen osallisuuden aloilla. Puurakentaminen edistää kaikkia näitä strategisia tavoitteita. Suositeltavin vaihtoehto on määritellä rakennushanke puurakenteiseksi ja kilpailuttaa se sellaisena.

Puurakentamisen edistämisen keinot – Haastattelujen analyysi (Tampereen yliopisto 2022)

Rakennuttaminen-sivustoa rahoittanut: