12.10.2022

Muut toteutusmuodot

Rakennushankkeissa voidaan käyttää myös erilaisia päätoteutusmuotojen yhdistelmiä. Tällaisia ovat olleet mm. Väyläviraston ja joidenkin kaupunkien kokeilemat kokonais- ja KVR-urakat, joihin on yhdistetty yhteinen kehitysvaihe. Näiden hybridimallien haasteena on kuitenkin perinteisten kiinteiden sopimusten ja integroivien sopimusehtojen yhteensovittaminen.  
 

Uusimpina toteutusmuotoina ovat yleistyneet vuokrasopimuksiin perustuvat kilpailutukset, joissa tilaaja kilpailuttaa suunnittelun, rakentamisen ja projektirahoituksen käytännössä vuokrasopimuksin (vuokralla). Malli on huomattavan paljon perinteistä PPP-mallia yksinkertaisempi, ja sen tarjoajat voivat tilaajan suunnitelmista riippuen hyödyntää hyvin laajasti eri toteutusmuotoja.