12.10.2022

Tarjousten vertailu

Kun tarjouksia vertaillaan, hinnan lisäksi voidaan ja suositellaan käytettävän laatukriteerejä. Prosessina puurakennuksen tarjouksen vertailu ei eroa mitenkään muusta rakentamisesta. Keskeistä on, että vertailun perusteet ovat läpinäkyviä, mahdollisimman yksitulkintaisia ja ennakkoon tarjoajilla tiedossa.  

Etenkin laatupisteiden osalta on pisteytyskriteerien perusteiden avaaminen jo tarjouspyynnössä tärkeää. Mitä ominaisuuksia referensseissä arvotetaan ja kuinka monta pistettä kustakin kriteeristä on mahdollista saada. Tarjouksia arvioidessa on laatutarkastelun perusteellisuus erityisen tärkeää. Laatutarkastelua tekevän työryhmän perustelut on kirjattava ylös ja ne ovat julkista tietoa tarkastelun jälkeen.   

On myös mahdollista asettaa puurakentaminen laadun vertailuperusteeksi esimerkiksi antamalla tarjoajalle laatuvertailussa pisteitä, mikäli rakennuksen kantavat rakenteet toteutetaan puusta. Tällöin tarjouspyyntö mahdollistaa puurakentamisen, mutta se ei ole kuitenkaan pakollinen vähimmäisvaatimus. Sisällyttämällä puurakentamisen osaksi laatuvertailua on siten mahdollista myös kompensoida puurakentamisen mahdollisesti suurempia kustannuksia antamalla puurakennuksen sisältäville tarjoukselle laatupisteitä hinta-laatuvertailuun. 

Innovatiivista kohdetta haettaessa hinta-laatusuhteen tulisi olla minimissään 50/50. Laatupaino voi olla myös tätä suurempi. Jos halutaan keskittyä vain laadulla vertaamiseen, voidaan käyttää kilpailutuksessa ns. ranskalaista urakkaa, jossa maksimihinta ilmoitetaan ja laadullisesti paras esitys voittaa kilpailun. Tämä voi olla hyvä malli, jos budjettirajoite on ennalta määrätty. Toisaalta tilaaja harvoin tietää kaikkia mahdollisuuksia etukäteen ja investoinnin maksimimäärän lukitseminen voi jättää esimerkiksi elinkaaren kannalta edullisia ratkaisuja ulos kilpailusta.