20.7.2022

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Puurakennuksiin noudatetaan samoja vaatimusten mukaisuuden osoittamisen periaatteita kuin muussakin rakentamisessa.

Ne puutuotteet, joille on olemassa harmonisoidun eurooppalainen tuotestandardin (hEN), tulee olla CE-merkittyjä. Puutuotteita koskevat harmonisoidut tuotestandardit löytyvät Suomen Standardsoimisliitti SFS ry:n verkkosivuilta sfs.fi.

Mikäli tuotteelle ei ole harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, se voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (European Technical Assessment eli ETA) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. Tämä on suositeltava menettely erityisesti niille harmonisoituihin tuotestandardeihin kuulumattomille tuotteille ja tuotesarjoille, joita halutaan myydä kotimaan markkinoiden lisäksi muualle EU-talousalueelle.

CE-merkinnän saaminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella edellyttää, että kyseiselle tuotteelle ja tuotesarjalle on olemassa arviointiperusteet (EAD). Mikäli arviointiperusteita ei ole olemassa, eurooppalaisesta standardisoinnista vastaava EOTA voi ottaa sellaisen laatimisen työohjelmaansa. Katso voimassa olevat EAD:t https://www.eota.eu/en-GB/content/eads/56/

Lue lisää ETA-menettelystä alempaa kohdasta ”CE-merkinnän hakeminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella (ETA)”

Rakennustuotteiden CE-merkintä ei yksin ole osoitus tuotteen vaatimustenmukaisuudesta, vaan ainoastaan siitä, että tuote on testattu yhtenäisten eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tuotteen vaatimustenmukaisuus todetaan CE-merkintään liittyvästä suoristustasoilmoituksesta (Declaration of Performance eli DoP), jossa CE-merkityn tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan.

Vaihtoehtoisesti eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) piiriin kuulumattomien tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa noudattamalla kansallisia hyväksyntämenettelyjä (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä). Sen avulla tuotteiden valmistaja voi osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle on kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa:

  1. Tyyppihyväksyntä (edellyttää ko. tuotteen tyyppihyväksyntäasetusta, linkki voimassa oleviin asetuksiin),
  2. Varmennustodistus (edellyttää, että ko. tuotteelle on varmennustodistuksen arviointiperusteet, linkki voimassa oleviin arviointiperusteisiin) tai
  3. Valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen (edellyttää ettei kumpikaan aiemmista ole mahdollinen).

Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.

Samalle tuoteryhmälle on mahdollista käyttää vain yhtä näistä menettelyistä.

Eri puurakentamistapojen vaatimusten mukaisuuden osoittamisen hyväksyttäviä menettelyjä on kuvattu tarkemmin ”Soveltuvat järjestelmät” -kohdassa.

CE-merkinnän hakeminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella (ETA)

Mikäli tuotteelle ei ole harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, valmistaja voi CE-merkitä tuotteen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (European Technical Assessment eli ETA) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. Tämä on suositeltava menettely erityisesti niille harmonisoituihin tuotestandardeihin kuulumattomille tuotteille ja tuotesarjoille, joita halutaan myydä kotimaan markkinoiden lisäksi muualle EU-talousalueelle.

CE-merkinnän saaminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella edellyttää, että kyseiselle tuotteelle ja tuotesarjalle on olemassa arviointiperusteet (EAD). Mikäli tuotteen teknisiä arviointiperusteita ei ole olemassa, se tekninen arviointilaitos, jolle CE-merkintäpyyntö alun perin esitettiin (ns. RTAB eli Requested Technical Assessment Body), voi tehdä asiasta aloitteen eurooppalaisesta standardisoinnista vastaavalle EOTA:lle arviointiperusteiden laatimisen ottamiseksi EOTA:n työohjelmaan.

Yrityksen tuotteen CE-merkintään johtava eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) ja sen edellyttämien arviointiperusteiden laatiminen (EAD) voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti. Arviointiperusteet (EAD) laatii sama tekninen arviointilaitos (Technical Assessment Body eli TAB), jolle ETA-menettelyn mukainen CE-merkintäpyyntö alun perin esitettiin (RTAB).

Eurooppalaisten arviointiperusteiden (EAD) laatimisessa noudatetaan EOTA:n prosesseja ja hyväksyntäperiaatteita. Pyynnön esittänyt valmistaja on osallisena koko prosessissa. Kehitystä johtaa pyynnön tehnyt arviointilaitos RTAB.

Tekninen arviointilaitos (TAB) ja EOTA vastaavat kokonaan arviointiperusteiden (EAD) kehittämiskustannuksista.

EOTA:n mukaan arviointiperusteiden laatiminen ei saisi kestää yli puolta vuotta siitä hetkestä, kun se on hyväksytty EOTA:n työohjelmaan.

Kaavio ETA menettelyn etenemisestä