12.10.2022

Materiaalin keveys, uusiutuvuus ja kotimaisuus

Koska puumateriaali painaa noin kolmanneksen betonista, ovat puurakennukset huomattavasti betonirakennuksia kevyempiä. Käytännössä puun keveys tarkoittaa kevyempiä ja halvempia perustuksia ja mahdollistaa käytön esimerkiksi savisessa tai suojeltavassa maastossa. Keveytensä ansiosta puutuotteita on mahdollista kuljettaa pienemmällä ympäristörasituksella.

Kevyet puutuotteet on mahdollista esivalmistaa kaukana kasvukeskusten ulkopuolella, jolloin työpaikat voivat sijaita myös laajemmalla alueella raaka-ainelähteiden yhteydessä.

Puumateriaali on uusiutuvaa ja kotimaista, joten sen saatavuus ei riipu mahdollisista tuontirajoituksista tai ulkomaan markkinoiden häiriöistä.