13.2.2022

Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston laajennus

Kun Kajaanin lukion tiloihin yhdistettiin Kainuun ammattioppilaitoksen opetustoimintaa, tarvittiin tilamuutosten myötä uudet henkilöstön työ- ja taukotilat. Tätä tarkoitusta varten suunniteltu uusi laajennusosa oli yksi vuoden 2021 Puupalkinto-ehdokkaista.

Massiivipuinen laajennus suunniteltiin puretun siiven tilalle Vuorikadun varteen. Lasiseinä kadun puolella luo pienimittakaavaisen julkisen rakennuksen ilmettä, kun taas Vuorikadun suuntaan laskevan kattolappeen matalampi räystäskorkeus liittää siiven kaupunkikuvallisesti matalampiin naapurirakennuksiin.

Säilyvän auditorion muoto ja korkeus määrittivät osaltaan laajennuksen ulkohahmoa. Entisen kauppaopiston monet aikaisemmat vaiheet puolestaan toivat hieman liikkumavaraa arkkitehtoniseen ilmaisuun.

Rakennuksen sisäpihalla poistuvan siiven jättämä aukko paikattiin uudella rakennusmassalla, ja samalla rakennukselle syntyi kahdet kasvot. Rakennus jättää hieman tilaa Vuorikadun suuntaan, jotta auditorion merkitys koko rakennuksen kompositiossa säilyy. Lasipinnoilla näkymiä ja luonnonvaloa on tuotu sisätiloihin mahdollisimman paljon.

Sisällä arkkitehtuuri nojaa paljolti puun materiaalintuntuun ja luonnonvalon hyödyntämiseen. Puupinnat on jätetty esille luonteenomaisina vaihtelevina pintoina. Vahattu puu tasaa sisäilman kosteutta ja luo miellyttävät olosuhteet yhdessä luonnonvalon kanssa. Tavoitteena oli esteettisesti ja akustisesti viihtyisä työympäristö, joka kestää myös aikaa.

Tilat on toiminnallisesti jaettu opiskelijapalveluihin, työtiloihin ja taukotiloihin. Työtilat on suunniteltu erityisesti käyttäjien näkökulmasta, sillä hanke yhdisti lukion ja ammattioppilaitoksen henkilöstöä, ja muutos aiempaan työympäristöön oli suuri. Yksilötyötilojen lisäksi tarvittiin yhteistyöhön tai lyhytaikaiseen pistäytymiseen soveltuvia alueita ja riittävästi häiriöttömiä tiloja.

Julkisivu on yhdistelmä luonnonväriin anodisoitua alumiinia ja hiljalleen harmaantuvaa palosuojattua siperianlehtikuusta. Puurakennukselle on tavoiteltu ilmettä, joka istuu kaupunkimaiseen ympäristöönsä mutta tuo esille rakennuksen runkomateriaalin. Lopputuloksen vaikutelma muuttuu katselusuunnasta riippuen.

Tekniset ratkaisut

Rakennus on kokonaan CLT-runkoinen. Uusiutuvan ja läheltä kaadetun hiilivaraston ohella massiivirungon hyvänä puolena ovat rakennusfysikaaliset ja arkkitehtoniset ominaisuudet, minkä ansiosta rakennuksen elinkaari on todennäköisesti pitkä. Detaljisuunnittelussa on hyödynnetty CLT-elementtien tarkkaa esivalmistusta.

Palosuunnittelussa päädyttiin pieniin, alle 300 m2:n palo-osastoihin, minkä vuoksi puupinnat voitiin jättää esiin ilman suojaverhouksia. Julkisivujen ja tuuletusrakojen pinnat on suunniteltu huolellisesti: Puurunko on suojattu hengittävällä paloluokitellulla kalvolla, joka suojaa runkoa mahdollisilta vuodoilta vesikatolla ja julkisivuissa. Siperianlehtikuusiriman taustalla on alumiinilevy, ja rima on painekyllästetty palonsuojakäsittelyaineella, joten sen ylläpito on vaivatonta.

Huoneakustiikan parantamiseksi korkean tilan kattoon on suunniteltu mahdollisimman paljon ääntä absorboivaa ja hajottavaa pintaa. Lisäksi suunniteltiin perforoituja akustoivia seinäverhouksia. Ääneneristävyyden osalta luottamuksellisissa tiloissa ja välipohjissa puurakenteita on täydennetty kipsiverhotuin rakentein tarpeen mukaan. Läpivienteihin ja liitosdetaljeihin on panostettu, jotta tiloista saadaan ääniteknisesti toimivia.

Rakennushanke

Rakentamisen määrä on pidetty maltillisena. Rakennuksen kokonaisala ja tilavuus pienenivät merkittävästi puretun siiven korvaamisen jälkeen, ja korjaamisen ansiosta koko rakennuksen käyttö tehostui.

Urakkamuotona käytettiin perinteistä mallia, jossa kohde ensin suunniteltiin yhteistyössä tilaajan kanssa ja rakennuttaja kilpailutti urakan laskentasarjalla. Malli oli tehokas ja tuotti hyvän lopputuloksen tiukassakin aikataulussa.

Rakennus rakennettiin kokonaan sääsuojassa. Rakennusaikana tarvikkeiden varastointiin kiinnitettiin erityistä huomiota, jotta esivalmistetut sisäpinnat pysyvät mahdollisimman virheettöminä.

Pääurakoitsija oli sääsuojan työolosuhteisiin, puurakentamisen pölyttömyyteen, työturvallisuuteen ja yleiseen siisteyteen tyytyväinen.

TEKIJÄT

Alt arkkitehdit on perustettu vuonna 2009 kilpailuvoiton pohjalle. Työmme keskittyvät lähellä ihmistä oleviin julkisiin rakennuksiin kuten opetusalan rakennuksiin ja päiväkoteihin. Toimiston aiempia töitä ovat muun muassa Niemenrantatalo Oulunsalossa ja Tuupalan puukoulu Kuhmossa. Alt arkkitehdeille myönnettiin Suomi-palkinto vuonna 2018.

Ville-Pekka Ikola (1980)
Project architect, principal design. Founding partner, alt Architects.

Tuomas Niemelä (1979)
Project architect for the renovation. Partner, alt Architects.

Kalle Vahtera (1980)
CEO, Founding partner, alt Architects.

Antti Karsikas (1981)
Founding partner, alt Architects.

Other team members: Hanna-Maija Tervo, Tanya Yliaho, Hanna-Kaisa Karppinen, Anni Saviaro.