20.7.2022

Laatuvaatimukset

Puurakentamisessa noudatetaan rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia (RYL) ja Puurakenteiden toteutusstandardia (SFS 5978).

Mittatarkkuuden osalta on suositeltavaa viitata Puurakenteiden toteutusstandardiin, jonka mukaan puurakenteiden toiminnallisia toleransseja voidaan esittää kolmessa toleranssiluokassa:

  • Toleranssiluokka 3: Rakennusosat, joilta vaaditaan erityistä mittatarkkuutta ja joille asetetaan erityisen korkeat ulkonäkövaatimukset
  • Toleranssiluokka 2: Asuin-, liike- ja toimistorakennusten tai niitä vastaavien rakennusten rakennusosat. Luokka 2 on yleisimmin käytetty asennustarkkuusluokka
  • Toleranssiluokka 1: Hallirakennusten yms. tilojen rakennusosat, joille voidaan sallia luokkaa 2 alhaisemmat mittatarkkuus- ja ulkonäkövaatimukset.