12.10.2022

Projektinjohtourakat

Projektinjohtomuotoiset toteutusmuodot ovat peräisin teollisuuden rakennushankkeista, joissa rakentamisen prosessia määrittelevät tyypillisesti tilaajaorganisaation liiketoiminta ja sen vaatimukset.  

Projektinjohtorakentamisen lähtökohtana on yleensä hankkeen kilpailuttaminen keskeneräisin suunnitelmin ja suunnittelun jatkaminen rakentamisen aikana. Malli mahdollistaa rakennusurakan kilpailuttamisen luonnossuunnitelmin ja paremman muutosten hallinnan. 

Projektinjohtorakentamisessa tilaaja teettää hanke- ja luonnossuunnitelmat johonkin tasoon itse ja kilpailuttaa niillä projektinjohtourakoitsijan johtamaan toteutussuunnittelua ja toteuttamaan projektin. Valittava projektinjohtourakoitsija vastaa tämän jälkeen sekä hankkeen suunnittelun ohjauksesta että toteuttamisesta, vaikka suunnittelusopimukset jäävät yleensä tilaajan nimiin. Urakoitsija vastaa myös alihankinnoista, mutta tekee näitä koskevat päätökset yhdessä tilaajan kanssa. 

Projektinjohtourakan kilpailuttaminen perustuu yleensä tavoitehintaan ja kattohintaan sekä erikseen tarjottavan projektinjohtopalkkioon. Tavoitehinnan ylitys jaetaan tilaajan ja urakoitsijan kesken kattohintaan saakka, jonka jälkeen siitä vastaa yleensä urakoitsija yksin. Malli voi perustua myös tavoitebudjettiin, mikä antaa enemmän vapausasteita hankkeen kustannusarvion hallintaan, mutta vaatii myös vahvaa kustannusohjausta.  

Projektinjohtomuotoisen rakentamisen etuja ovat suunnittelun ja rakentamisen limittäminen ja tätä kautta läpimenoajan lyheneminen, muutosten hallinta sekä tilaajan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Toisaalta mallin haasteina ovat tyypillisesti myös tilaajan osaaminen ja resurssien riittävyys. 

Projektinjohtorakentaminen soveltuu laajempiin ja vaativampiin hankkeisiin, joissa on varauduttava suunnittelun ja rakentamisen aikaisiin muutoksiin ja joiden johtamiseen tilaaja voi myös itse aktiivisesti osallistua. Puurakentamisessa malli tukee vaativampien kohteiden toteuttamista, joissa liittyy esimerkiksi hankkeen aikaista kehittämistä. 

Projektinjohtourakoinnin variaatioita ovat projektinjohtokonsultointi (PJK) ja projektinjohtopalvelu (PJP). Projektinjohtokonsultoinnissa ja -palvelussa tilaaja kilpailuttaa rakennuttajakonsultin, joka puolestaan kilpailuttaa kaikki urakat ja muut toimeksiannot suoraan tilaajan nimiin. Projektinjohtopalvelussa konsultti vastaa samalla myös työmaan johtamisesta ja kantaa itse päätoteuttajan vastuun. Molemmat sopivat huonosti julkiseen rakentamiseen, koska ne johtavat hankkeiden pilkkomiseen ja liian moneen julkiseen hankintaan.