14.10.2022

Toteutustavat ja toteuttajat

Puurakennuksella on erilaisia toteutustapoja. Keskeisimpiä puurakennustyyppejä ovat: 

  • paikallarakennetut massiivipuiset kohteet 
  • paikallarakennetut pitkästä tavarasta tehdyt kohteet 
  • erilaiset pilari-palkkirungot 
  • rankarunkoiset tasoelementti- tai tilaelementtitoteutukset 
  • massiivipuiset taso- tai tilaelementtitoteutukset 
  • erilaiset hybridirungot tai  
  • kaikkien edellä mainittujen erilaiset variaatiot keskenään.  

Eri ratkaisuja ei voida välttämättä toteuttaa samoilla suunnitelmilla kustannustehokkaasti. Teknisesti eroja voi olla useissa seikoissa, kuten jänneväleissä, talotekniikan toteutuksessa tai dimensioissa. Tästä johtuen kilpailutus yksillä viitesuunnitelmilla voi johtaa tehottomaan kilpailuun. Pitkälle viety hankevaiheen suunnittelu kaventaa kilpailua menetelmien välillä. Pahimmillaan suunnittelutyötä joudutaan tekemään useita kertoja eikä löydetä hankkeen kannalta parasta ratkaisua. 

Teknisten ratkaisujen lisäksi tulee huomioida markkinoiden toiminta. Puurakennusalan toimijoilla on toisistaan poikkeavia liiketoimintamalleja, joten markkinatilanne ja tarjoaman soveltuvuus suunniteltuun hankintaan ja rakennukseen tulee varmistaa etukäteen. Osa toimijoista tarjoaa avaimet käteen toimituksia jopa sisältäen käytönaikaisen ylläpidon, ja toisessa ääripäässä myydään tuotteita työmaalle ilman asennusta. Nämä ääripäät johtavat hyvin erilaiseen hankintaprosessiin ja toteutusmalliin.