27.11.2020

Ahşap üretimi sürdürülebilirdir

Finlandiya’da ve Avrupa’da yalnızca sertifikalı ormanlardan hasat edilen sürdürülebilir olarak üretilmiş ahşap kullanılır. Avrupa ormanları sürdürülebilir gelişim ölçütüne göre yönetilir. Ormandan elde edilenden önemli ölçüde daha fazla yıllık büyüme elde edilmektedir.

Ahşap ürünlerin kaynağı bilinir. Ahşap, yasal kaynağı ve sürdürülebilir üretimi sertifikalı olarak kanıtlanabilir tek yapı malzemesidir.

Dünya genelinde yaklaşık 50 orman sertifika sistemi bulunmaktadır. En geniş kullanıma sahip olanlar PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) ve FSC’dir (Forest Stewardship Council). Finlandiya, ormanları bu iki sisteme göre de sertifikalandırabilir ancak öncelikli olan sistem PEFC’dir. Ticari kullanımdaki Finlandiya ormanlarının yaklaşık %95’i Fin PEFC sistemine göre sertifikalandırılmıştır. Uluslararası PEFC, farklı ülkelerde kullanılan ulusal sistemlerin uluslararası gereksinimleri karşılamasını sağlamaktadır. Fin PEFC sistemi 2000 yılında uluslararası PEFC sistemine kabul edilmiştir.