24.11.2020

Sürdürülebilir orman yönetimi

Sürdürülebilir orman yönetimi, ormanların yönetimli kullanılması anlamına gelmektedir: Yıl içinde kesilenden daha fazla ağaç büyür. Finlandiya uzun süredir sürdürülebilir orman yönetimini uygulamaktadır.

“Sürdürülebilir ormancılık” orman yönetimi anlamına gelir ve kullanımlar ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak sürdürülebilirdir. Sürdürülebilir ormancılık için sürdürebilirliğin değerlendirildiği altı ölçüt tanımlanmıştır. Her bir ölçüt birçok nicel ve nitel gösterge kullanılarak ölçülür. Sonuçlar, diğer şeylerin yanı sıra, farklı önlemlerin zaman içinde ormancılığın sürdürülebilirliğini nasıl etkilediği gösterir. Finlandiya’da uygulanan ölçüt ve göstergeler uluslararası onaylanmış pan-Avrupa modellerini temel alır. Bunları temel alarak Finlandiya ormanları ve ormancılığının durumunu açıklayan raporlar da yayınlanır.

Fin ormanlarının sürdürülebilirlik değerlendirmesi birçok pan-Avrupa göstergesi kullanılarak yapılır. Bazı bağlamlarda, ulusal göstergelere ilaveler uygulanır ya da pan-Avrupa göstergeleri ulusal koşulları daha iyi karşılamak amacıyla değiştirilir. Fin ormanlarının durumu pan-Avrupa göstergeleri temelinde 1997, 2000, 2007 ve 2011 yıllarında olmak üzere dört kez değerlendirilmiştir.

 Sürdürülebilir ormancılığa yönelik altı pan-Avrupa ölçütü şunlardır:

  • Orman kaynaklarının muhafazası ve uygun şekilde zenginleştirilmesi ve bunların küresel karbon döngülerine katkısı
  • Orman ekosisteminin sağlığının ve canlılığının korunması
  • Ormanın üretime yönelik işlevlerinin (ahşap ve ahşap olmayan) muhafazası ve teşviki
  • Orman ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin muhafazası, korunması ve uygun şekilde zenginleştirilmesi
  • Orman yönetimindeki koruyucu işlevlerin (özellikle toprak ve su) muhafazası, korunması ve uygun şekilde zenginleştirilmesi;
  • Diğer sosyoekonomik işlev ve koşulların muhafazası